Ispiši ovu stranicu

DPU CENTAR 2

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU CENTAR 2 - Izmjene i dopune
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br. 10/2009

Namjena
Obuhvat
Odluka
Odredbe
Odvodnja
Parcelacija
Skloništa
Skloništa - novo
Struja
Telekomunikacije
Uvjeti
Vodoopskrba
Odluka u Službenom vjesniku 10, 2009.

 

Pročitano 7425 puta