Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


DPU ZELENI KUK (sjever) - izmjene i dopune (novo)

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU ZELENI KUK (sjever) - izmjene i dopune (novo)

Postojeće stanje
Namjena površine
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Kanalizacijska mreža
Vodovodna mreža
Plan parcelacije
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje
Tekstualni dio plana
 

 

 

 

Pročitano 4450 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr