Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javna nabava

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela Ulice Put Krunika

Poziv
Troškovnik

 

 Poziv za dostavu ponuda za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponude, Poštanske usluge za potrebe Grada Solina

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela Ulice kneza Domagoja

Poziv
Troškovnik
Lokacija

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela ulice Put Krunika

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za Radove uklanjanja postojeće građevine (rušenje baraka)

Poziv
Prijedlog ugovora
Prilog1_Ponudbeni_list
Prilog2_Troskovnik
Projekt

Zapisnik
Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za bravarske radove za male sportske centre i
dječja igrališta

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu goriva za vozila, strojeve i alate

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju javne rasvjete u Ulici braće Radića
u Mravincima

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za popravak ukrasa za božićno ukrašavanje grada
- repromaterijal

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za ukrase za ukrašavanje grada

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog pregleda djelatnika

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge pružanja tehničke pomoći u provedbi projekta TEMPUS u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Poziv na dostavu ponuda
Prilog I.-Projektni zadatak
Prilog III. - Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala za reprezentaciju i čišćenje

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za zamjenu rasvjetnih tijela u naselju Priko Vode

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za materijal i dijelove za tekuće i
investicijsko održavanje javne rasvjete

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poslovni centar Rupotina

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda dječje igralište u Draškovićevoj ulici

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila putem operativnog
leasinga

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za projektnu dokumentaciju za analizu novog
dječjeg vrtića i proširenja škole u Sv. Kaju

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog pregleda djelatnika

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za projektnu dokumentaciju za analizu novog
dječjeg vrtića i proširenja škole u Sv. Kaju

Poziv
Troškovnik

Dopis- izmjena i pojašnjenje

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu kanti

Poziv
Troškovnik 

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za opremu i ugradnju opreme za video nadzor na 
javnim površinama

Poziv
Troškovni

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za vatrogasni dom Vranjic - uređenje okoliša

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za nogostup u Ulici Ante Starčevića - Rupotina

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za Usluge izrade geodetskog elaborata: Izletište na izvoru rijeke Jadro

Poziv na dostavu ponuda
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5

Odluku o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za materijal i dijelove za tekuće i
investicijsko održavanje javne rasvjete

Poziv
Troškovnik-xlsx

 

Poziv za dostavu ponuda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za dječje igralište u Gornjoj Rupotini

Poziv
Troškovnik
Glavni projekt

Odluka o odabiru

 

Javna nabava za Provođenje istražnih radova i prijedlog tehničkog rješenja sanacije poluotoka Kosica

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Republika Hrvatska, OIB:40642464411 je pokrenuo postupak javne nabave za Provođenje istražnih radova i prijedlog tehničkog rješenja sanacije poluotoka Kosica.
Detaljan opis predmeta nabave opisan je u Projektnom zadatku (Prilog 1), te uz ostale priloge čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi.
Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Križanje u Držićevoj ulici

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

Odluka o poništenju

 

Stadion NK Sloga u Mravincima (tribine nogometnog igrališta)

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Sanacija Hektorovićeve ulice

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za proširenje Ulice braće Radića

Poziv
Troškovnik

Glavni projekt-Rekonstrukcija ulice Braće Radić 2. faza

 

Spojna cesta Mosećka - Kozjačka

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
 https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora za izgradnju i opremanje škole višestranog razvoja u prirodi - Tupinolom Majdan

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

 

Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina na rok od tri godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link: https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora za izgradnju i opremanje škole višestranog razvoja u prirodi - Tupinolom Majdan

Poziv
Prilozi-Pozivu
Prijedlog ugovora-stručni nadzor
Nacrti
Prijedlog ugovora o građenju s posebnim uvjetima
Troškovnik radova-Uređenje napuštenog tupinoloma u Majdanu
Troskovnik_strucni_nadzor_novi

Obavijest ponuditelljima o izmjeni troškovnika i produženju roka za dostavu ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izgradnjom novog dječjeg vrtića i škole Priko Vode

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Spojna cesta Mosećka - Kozjačka

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu urbane opreme (klupe i koševi)

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit

Odluka o odabiru

 

Spojna cesta Mosećka-Kozjačka

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link: https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje autobusnih čekaonica"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radionica o osobnoj ekologiji

Poziv

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanaciju divljih odlagališta"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarski radovi za male sportske centre i dječja igrališta"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge"

Poziv
Troškovnik

Izmjena u pozivu
Poziv na dostavu

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radionica o osobnoj ekologiji

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda "Bravarski radovi"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Nabava osobnog automobila"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje parkirališta"

Poziv
Troškovnik - Parking na Bilankuši
Troškovnik - Parkiralište u Ulici Put mira

Odluka o odabiru- parkiralište Ulica Put mira
Odluka o odabiru- parkiralište kod Doma zdravlja

 

Poziv za "Nabava kamiona"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa katoličkog vjerskog odgoja

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje kraćeg programa glazbenog odgoja

Poziv
Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radionica o osobnoj ekologiji

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge održavanja radionica i izleta o zaštiti prirode i endemskih vrsta

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

 Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje preventivnog i zaštitnog programa

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge edukativno zaštitne radionice

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa kulturne baštine

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje dječjeg folklornog stvaralaštva

Poziv

Troškovnik

Odgovor

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa engleskog jezika

Poziv

Troškovnik

odgovor

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje kraćeg programa glazbenog odgoja

Poziv

Troškovnik

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda za nabavu edukacije o primjeni observacijske skale za autizam

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa katoličkog vjerskog odgoja

Poziv

Troškovnik

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje sportskog programa

Poziv

Troškovnik

Odgovor

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link: https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za provođenje informativno –
obrazovnih aktivnosti na projektu
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit br. 1

Zapisnik

Odluka_o_odabiru.pdf

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala i cateringa, u sklopu projekta "Solin za sve!"

Poziv
Troškovnik-Grupa I
Troškovnik-Grupa II

Odgovor na upit -01

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 1.)
Odluku o odabiru (Grupa 1.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 2.)
Odluku o odabiru (Grupa 2.)

 

Poziv na dostavu ponuda za igrokaze za djecu na temu
održivog gospodarenja otpadom, u sklopu provedbe projekta
“Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nogostup u Ulici Ante Starčevića (križanje s ulicom Put Blaca)

Poziv
Troškovnik

Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala i cateringa, u sklopu projekta "Unaprjeđenje usluga ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja DV Cvrčak na području najmlađeg grada
u RH - Grada Solina te Općina Klis, Muć i Dugopolje"

Poziv
Troškovnik I.
Troškovnik II.

I. Izmjena Poziva na dostavu ponuda (promotivni materijal i catering)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 1.)
Odluku o odabiru (Grupa 1.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 2.)
Odluku o odabiru (Grupa 2.)

 

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u Tuđmanovoj ulici"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala (platnene vrećice i majice) u skolpu projekta "Razmišljam
EKOlogično"

1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda.pdf
2. Izjava.pdf
3. Odgovor.pdf
4. Odgovor 2.pdf
5. Odgovor 3

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih materijala (platnene vrećice i majice), u sklopu projekta "RazmišljamEKOlogično!"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za igrokaze za djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, u sklopu provedbe projekta “Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija dijela Kaštelanske ulice"

Poziv
Troškovnik
Nacrt

Izmjena u Pozivu za dostavu ponude

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za Medijske usluge (specijalizirane TV i radijske emisije i nadogradnja web stranice) za potrebe provedbe projekta “Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

 

Poziv na dostavu ponude "Usluga projektantskog nadzora projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina"

Poziv
Troškovnik
Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju građevine Kino Sv. Kajo"

Poziv
Troškovnik
Ponudbeni list
Projektni zadatak

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje okoliša Vatrogasnog doma Vranjic"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Nabava uredskog materijala"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu kanti"

Poziv
Troškovnik

Dopis- izmjena u troškovnika i produženje roka

Odluka o odabiru

 

Izgradnja novog grobnog polja na Novom groblju u Solinu
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za „Usluge kompletnog stručnog nadzora i projektantskog nadzora Projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina“

Poziv za dostavu ponuda
Prijedlog ugovora o građenji s posebnim uvjetima-RD Solin
Ponudbeni list
Troškovnik-Grupa1
Troškovnik-Grupa2
Nacrti

Objašnjenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge mobilne telefonije"

Poziv
Novi Troškovnik

Objava novog troškovnika i produženje roka dostave

Pojašnjenje stavki troškovnika

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolno - pješačku prometnicu zapadno od OŠ Ninčevići"

Poziv

Troškovnik

Nacrti

Izmjena u pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parkiralište kod Doma zdravlja na Bilankuši"
Poziv
Troškovnik
Nacrti
Odluka o odabiru

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Radovi u Stepinčevoj ulici - II faza

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge za potrebe
Grada Solina" 

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija dijela ulice Barišići"

Poziv

Troškovnik

Odluka

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolni prilaz u Ulici hrvatskog branitelja D.Kuduza"

Poziv

Građevinska situacija

Karakteristični poprečni presjek zida

Troškovnik- ulica D.Kuduza

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanacija i rekonstrukcija Dioklecijanove ulice"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje Doma kulture u Mravincima"

Poziv
Troškovnik

Dopis - izmjena u Pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u ulici Put mira"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija - Proširenje dijela ulice Marka Marulića"

Poziv
Projektni zadatak

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Stepinčeva ulica - II faza"

Poziv
Troškovnik-novi
Nacrti

Dopis

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Tehničku pomoć za upravljanje projektom izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta"

Poziv 
Troškovnik  / Troškovnik.doc
Ponudbeni list  / Ponudbeni list.doc
Obrazac - životopis  / Obrazac-životopis.doc

Odgovor na upit br.1

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija ulice Topini"

Poziv
Troškovnik

Dopis
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Geodetsko-katastarske i arhitektonske usluge za dokumentiranje puteva na arheološkom lokalitetu Salona"

Poziv
Troškovnik

Izmjene u pozivu

Izmjena u pozivu i produženje roka

Odluka o odabiru

 

 


 

Pregled sklopljenih ugovora grada Solina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazum

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava - Gradonačelnik

 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Pravilnik

 

Plan nabave za 2019. 

Plan nabave

 

Plan nabave za 2018. 

Plan nabave

 

Plan nabave  za 2017. god.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

PLAN NABAVE ZA 2016.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Dopuna Plana nabave
Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

 PLAN NABAVE ZA 2015.

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

 

 PLAN NABAVE ZA 2014.

 Gradonačelnik

 Gradsko vijeće

 Izmjena i dopuna plana nabave

 Izmjene i dopuna plana nabave 2014

 


 

Za starije dokumente otvorite: JAVNA NABAVA - ARHIVA

 

Pročitano 67668 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr