Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javna nabava

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Geodetsko-katastarske i arhitektonske usluge za dokumentiranje puteva na arheološkom lokalitetu Salona"

Poziv
Troškovnik

Izmjene u pozivu

Izmjena u pozivu i produženje roka

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje staza, platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici predio "Mramorna" - Sv. Kajo unutar obuhvata pomorskog dobra"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabava uredskog materijala"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabava materijala za reprezentaciju i čišćenje"

Poziv
Troškovnik
Dopis-pojašnjenje i izmjena stavki troš.

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukciju dijela ulice Zgon"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za prethodno savjetovanje za "Rekonstrukciju raskrižja Matoševe ulice i ulice P.Krešimira IV"

Prethodno savjetovanje
Troškovnik
Nacrti
Dokumentacija

Izvješće o primjedbama i prijedlozima tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija arheološkog lokaliteta kod samostana sv. Rafael"

Poziv
Troškovnik
Projekt

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu alata i strojeva (oprema za zelene površine)"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Vatrogasni dom Vranjic - III faza"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odražavanje javne rasvjete"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanaciju krovišta sportske dvorane Bilankuša"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nogostup u ulici A. Starčevića kraj osnovne škole"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Spoj ulice Sv. Nikole i Don F. Bulića"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ulice Stjepana Radića sa oborinskom kanalizacijom"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Spoj ulice Sv. Nikole i Don F. Bulića"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Biljni i repromaterijal"

Poziv
Troškovnik

Izmjena u pozivu i troškovniku

 

Poziv za dostavu ponuda za "Proširenje ulaza u Držićevu ulicu"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Dopis-objava novog poziva

Skice

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarske radove za male sportske centre i dječja igrališta"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarske radove za potrebe grada Solina"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanacija Ulice Ante Starčevića - Mravince"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Dječje igralište Gašpini"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Dječje igralište Gašpini"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Dječje igralište Gašpini"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Potporni zid u ulici Mužići"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu goriva za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Potporni zid u ulici Mužići"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje Livanjske ulice"

Poziv
Troškovnik
Nacrt

 

Poziv za dostavu ponuda za "Vertikalna signalizacija na križanju ulica Kaštelanske i Bunje"

Poziv
Troškovnik
Projekti

 

Poziv za dostavu ponuda "Uređenje Livanjske ulice"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Proširenje dijela ulice Marka Marulića"

Poziv
Troškovnik
Projekt

Dopis

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabava uredskog materijala"

Poziv

Troškovnik

 


 

Pregled sklopljenih ugovora grada Solina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazum

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Pravilnik

 

Plan nabave  za 2017. god.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

 

PLAN NABAVE ZA 2016.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Dopuna Plana nabave
Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

 PLAN NABAVE ZA 2015.

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

 

 PLAN NABAVE ZA 2014.

 Gradonačelnik

 Gradsko vijeće

 Izmjena i dopuna plana nabave

 Izmjene i dopuna plana nabave 2014

 


 

Za starije dokumente otvorite: JAVNA NABAVA - ARHIVA

 

Pročitano 38625 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr