Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javna nabava

 Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje preventivnog i zaštitnog programa

Poziv

Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge edukativno zaštitne radionice

Poziv

Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa kulturne baštine

Poziv

Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje dječjeg folklornog stvaralaštva

Poziv

Troškovnik

Odgovor

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa engleskog jezika

Poziv

Troškovnik

odgovor

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje kraćeg programa glazbenog odgoja

Poziv

Troškovnik

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda za nabavu edukacije o primjeni observacijske skale za autizam

Poziv

Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa katoličkog vjerskog odgoja

Poziv

Troškovnik

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje sportskog programa

Poziv

Troškovnik

Odgovor

 

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link: https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za provođenje informativno –
obrazovnih aktivnosti na projektu
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit br. 1

Zapisnik

Odluka_o_odabiru.pdf

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala i cateringa, u sklopu projekta "Solin za sve!"

Poziv
Troškovnik-Grupa I
Troškovnik-Grupa II

Odgovor na upit -01

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 1.)
Odluku o odabiru (Grupa 1.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 2.)
Odluku o odabiru (Grupa 2.)

 

Poziv na dostavu ponuda za igrokaze za djecu na temu
održivog gospodarenja otpadom, u sklopu provedbe projekta
“Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nogostup u Ulici Ante Starčevića (križanje s ulicom Put Blaca)

Poziv
Troškovnik

Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala i cateringa, u sklopu projekta "Unaprjeđenje usluga ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja DV Cvrčak na području najmlađeg grada
u RH - Grada Solina te Općina Klis, Muć i Dugopolje"

Poziv
Troškovnik I.
Troškovnik II.

I. Izmjena Poziva na dostavu ponuda (promotivni materijal i catering)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 1.)
Odluku o odabiru (Grupa 1.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 2.)
Odluku o odabiru (Grupa 2.)

 

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u Tuđmanovoj ulici"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala (platnene vrećice i majice) u skolpu projekta "Razmišljam
EKOlogično"

1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda.pdf
2. Izjava.pdf
3. Odgovor.pdf
4. Odgovor 2..pdf
5. Odgovor 3

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih materijala (platnene vrećice i majice), u sklopu projekta "RazmišljamEKOlogično!"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za igrokaze za djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, u sklopu provedbe projekta “Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija dijela Kaštelanske ulice"

Poziv
Troškovnik
Nacrt

Izmjena u Pozivu za dostavu ponude

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za Medijske usluge (specijalizirane TV i radijske emisije i nadogradnja web stranice) za potrebe provedbe projekta “Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

 

Poziv na dostavu ponude "Usluga projektantskog nadzora projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina"

Poziv
Troškovnik
Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju građevine Kino Sv. Kajo"

Poziv
Troškovnik
Ponudbeni list
Projektni zadatak

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje okoliša Vatrogasnog doma Vranjic"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Nabava uredskog materijala"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu kanti"

Poziv
Troškovnik

Dopis- izmjena u troškovnika i produženje roka

Odluka o odabiru

 

Izgradnja novog grobnog polja na Novom groblju u Solinu
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za „Usluge kompletnog stručnog nadzora i projektantskog nadzora Projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina“

Poziv za dostavu ponuda
Prijedlog ugovora o građenji s posebnim uvjetima-RD Solin
Ponudbeni list
Troškovnik-Grupa1
Troškovnik-Grupa2
Nacrti

Objašnjenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge mobilne telefonije"

Poziv
Novi Troškovnik

Objava novog troškovnika i produženje roka dostave

Pojašnjenje stavki troškovnika

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolno - pješačku prometnicu zapadno od OŠ Ninčevići"

Poziv

Troškovnik

Nacrti

Izmjena u pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parkiralište kod Doma zdravlja na Bilankuši"
Poziv
Troškovnik
Nacrti
Odluka o odabiru

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Radovi u Stepinčevoj ulici - II faza

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge za potrebe
Grada Solina" 

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija dijela ulice Barišići"

Poziv

Troškovnik

Odluka

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolni prilaz u Ulici hrvatskog branitelja D.Kuduza"

Poziv

Građevinska situacija

Karakteristični poprečni presjek zida

Troškovnik- ulica D.Kuduza

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanacija i rekonstrukcija Dioklecijanove ulice"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje Doma kulture u Mravincima"

Poziv
Troškovnik

Dopis - izmjena u Pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u ulici Put mira"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija - Proširenje dijela ulice Marka Marulića"

Poziv
Projektni zadatak

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Stepinčeva ulica - II faza"

Poziv
Troškovnik-novi
Nacrti

Dopis

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Tehničku pomoć za upravljanje projektom izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta"

Poziv 
Troškovnik  / Troškovnik.doc
Ponudbeni list  / Ponudbeni list.doc
Obrazac - životopis  / Obrazac-životopis.doc

Odgovor na upit br.1

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija ulice Topini"

Poziv
Troškovnik

Dopis
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Geodetsko-katastarske i arhitektonske usluge za dokumentiranje puteva na arheološkom lokalitetu Salona"

Poziv
Troškovnik

Izmjene u pozivu

Izmjena u pozivu i produženje roka

Odluka o odabiru

 

 


 

Pregled sklopljenih ugovora grada Solina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazum

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Pravilnik

 

Plan nabave za 2019. 

Plan nabave

 

Plan nabave za 2018. 

Plan nabave

 

Plan nabave  za 2017. god.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

PLAN NABAVE ZA 2016.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Dopuna Plana nabave
Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

 PLAN NABAVE ZA 2015.

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

 

 PLAN NABAVE ZA 2014.

 Gradonačelnik

 Gradsko vijeće

 Izmjena i dopuna plana nabave

 Izmjene i dopuna plana nabave 2014

 


 

Za starije dokumente otvorite: JAVNA NABAVA - ARHIVA

 

Pročitano 50441 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr