Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Županija objavila Javni poziv za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 602-01/17-01/0250
URBROJ: 2181/1-08-01/12-17-0002
Split, 24.10.2017. godine

Županijsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s
pet i više djece u 2017.

Članak 1.

Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece

Članak 2.

Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija u akademskoj godini 2017/2018., a koji:
- imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,
- žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece (što se dokazuje potvrdom o prebivalištu nadležne policijske uprave)

Članak 3.

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

- potvrdu o statusu redovitog studenta stručnog, sveučilišnog
preddiplomskog ili diplomskog studija za akademsku godinu 2017/18.
- potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od
šest mjeseci
- izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre
- kopiju osobne iskaznice
- čitljivu fotokopiju računa u banci (fotokopija ugovora ili fotokopija bankovne kartice)
- OIB (čitko napisan)

Članak 4.

Iznimno, studenti koji su se prijavili na isti javni poziv u 2016. godini nisu obavezni dostaviti izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre.

Članak 5.

Prijava (kratka zamolba), s potpunom dokumentacijom, podnosi se na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“.
U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

Prijave se podnose zaključno s danom 20. studenoga 2017.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 400-186.

Link: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-pomoci-studentima-iz-obitelji-s-pet-i-vise-djece-u-2017

 

Pročitano 932 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr