Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 14 Veljača 2018 14:09

Gradonačelnik Dalibor Ninčević informirao gradske vijećnike o dobivenim podacima vezano za sanaciju odlagališta Karepovac

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Solina održanoj 12. veljače 2018., gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević detaljno je upoznao solinske gradske vijećnike o dobivenim informacijama sanacije odlagališta Karepovac i to s načinom, mjerenjima i samom tijeku sanacije te o radnjama koje Grad Solin poduzima kako i o datim podacima od nositelja projekta Grada Splita, ali i drugih nadležnih institucija koje je Grad Solin zatražio.

Gradonačelnik je u svom obraćanju solinskim gradskim vijećnicima istaknuo činjenicu o nužnosti i neodgodivosti procesa sanacije Karepovca, zajedničkog odlagališta Splita, Solina, Kaštela i ostalih jedinica lokalne samouprave, a sve kako bi se omogućilo odlaganje otpada na predjelu Karepovac još nekoliko godina do izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Isto tako gradonačelnik Ninčević je naglasio kako su pored građana Grada Splita ovim projektom sanacije ili preslagivanja najugroženiji upravo građani Grada Solina.

Na samom početku gradonačelnik Ninčević je naveo kako koncepcija cjelokupnog projekta sanacije odlagališta Karepovac se zasniva na sanaciji postojećeg dijela odlagališta i osiguranja kapaciteta deponija za buduće odlaganje na kontrolirani način te konačnu sanaciju nakon zatvaranja. Sanacija postojećeg stanja ima svrhu minimalizacije negativnih utjecaja koje odlagalište stvara u odnosu na okoliš.

Kako je Grad Split obavijestio Grad Solin i gradonačelnika Ninčevića, a koji je na 7. sjednici Gradskog vijeća grada Solina izvijestio vijećnike, trenutno se izvode radovi kroz 1. fazu paketa A kroz koju će se dobiti konačno oblikovan zapadni dio deponija prekriven inertnim materijalom. Kroz prvu fazu A imat će se i izgrađen sanitarni deponij na koji će se odlagati novi otpad na kontrolirani način (prikupljat će se procjedne i oborinske vode). Također 1. faza donosi i izgrađenu infrastrukturu potrebnu za funkcioniranje deponija.
Nadalje, radovi koji su u tijeku odnose se na preslagivanje starog komunalnog otpada, deponiranog u posljednjih nekoliko godina, s istočnog dijela deponija na krovni dio, radi oslobađanja prostora za izgradnju sanitarne deponije.
Iz Grada Splita obavještavaju kako je obavljeno oko 40% neugodnog dijela posla s velikim radnim površinama koje emitiraju neugodne mirise. Radovi su ubrzani kako bi ova neugodna faza trajala što kraće i završila prije ljeta. Zbog čega sredstva za ublažavanje mirisa nisu postigla željeni učinak. Navode, također, kako smo najneugodniji period prošli jer će se sada prekrivanje radnih površina moći više koristiti i time više ublažavati mirise.

U dopisu od Grada Splita navedeno je kako nakon dovršetka ove faze preslagivanja otpada, neugodna emisija sa Karepovca neće biti veća od onih koje su bile prije početka sanacije. Naime, kompletno sprječavanje emisije može se očekivati jedino po dovršetku sanacije.
Kroz korespondenciju, također navode i postojeće mjerne postaje za praćenje emisije plinova i lebdećih čestica postavljene neposredno uz Karepovac temeljem glavnog projekta koji je izrađen u skladu s provedenom procedurom ocjene utjecaja na okoliš i važećih propisa te rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Pravilnici propisuju standardne mjere zaštite stanovništva gdje se ne radi se o minimalnim mjerama već o mjerama zaštite svih građana, navode iz Grada Splita.

Grad Solin je upoznat i sa stalnim postajama za praćenje kvalitete zraka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ i to na području gardova Splita, Solina, Kaštela na kojima se također konstantno prati većina parametara kao i na Karepovcu.

Iako grad Solin nije nositelj projekta sanacije, Grad je u stalnom kontaktu sa susjednim gradovima, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i komunalnom tvrtkom Čistoća te učestalo traži podatke od nadležnih u Gradu Splitu kao voditelju projekta.
Učestalo se traže podaci i od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ i komunalne tvrtke Čistoća. U korespondenciji Grad Solin je insistirao da se sanacija odvija sukladno dobivenim dozvolama i projektu, da se redovito vrše mjerenja o kakvoći zraka sukladno propisanim parametrima iz Studije utjecaja za okoliš.
S obzirom da je nesnosni smrad koji se širi sa Karepovca znatno smanjio kvalitetu života ljudi i opravdano izaziva zabrinutost da ipak sve to škodi zdravlju ljudi, Grad je tražio i dobio potvrdu od Grada Splita da sva mjerenja koja se vrše pokazuju da sanacija ne utječe na onečišćenje zraka i ne ugrožava zdravlje ljudi.

Gradonačelnik Ninčević je tijekom informiranja solinskih vijećnika naglasio i suglasnost od Agencije za zaštitu okoliša i tvrtke Cemex da ustupe Gradu podatke s mjerne stanice u Svetom Kaju, a koje će se redovito objavljivati na službenim stranicama Grada. Riječ je o mjernoj stanici s podacima dušičnog dioksida, sumpornog dioksida koji se direktno prenose online na Agenciju za zaštitu okoliša, također pomoću nje se mogu dobiti i podaci od pm10 i pm2,5 teškim metalima koje se obrađuju tzv. gravimetriojskom metodom i naknadno se šalju Agenciji.
Također, Grad Solin je zatražio od Grada Splita da se za vrijeme trajanja sanacije redovito koristiti sredstva za ublažavanje neugodnih mirisa, izvijestio je nazočne vijećnike gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević.

 

 

Pročitano 1974 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr