Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


IZVJEŠĆE S KAREPOVCA: Radovi se prekidaju 5. svibnja, dosad napravljeno 70 % od planiranog

Postavljanje dodatne mjerne postaje očekuje se u svibnju, a nastavak radova nakon prekida se očekuje na jesen

Unatoč dužem kišnom periodu u proteklom razdoblju te prekidima radova za vrijeme blagdana, na odlagalištu Karepovac od početka sanacije 22. studenog 2017. do danas prebačeno je oko 700 tisuća metara kubnih komunalnog otpada i 30 tisuća metara kubnih građevinskog šuta, što je oko 70% od planiranog prema Projektu, izvijestili su iz Grada Splita.

Karepovac se sanira u smjenskom produženom radu svaki dan i tako će biti sve do 5. svibnja 2018.. Tada će se prebacivanje otpada s istočne strane deponije, odnosno s područja buduće kasete, na krovni dio deponije zaustaviti i nastaviti na jesen s padom temperatura, s obzirom kako je to najružniji dio sanacije uslijed kojeg nastaju neugodni mirisi.

Osim prebacivanja otpada kontinuirano se provode mjere za kontrolu neugodnih mirisa, dnevno prekrivanje inertnim materijalom te uporaba sredstva za redukciju mirisa.

Od početka radova nisu zabilježena prekoračenja propisanih vrijednosti koncentracije plinova sukladno Uredbi o razinama onečišćujući tvari u zraku. Izmjerene vrijednosti sumporvodika, amonijaka, lebdećih čestica PM10 s udjelom metala, sumporovog dioksida i dušikovog dioksida te merkaptana na mjernoj postaji Karepovac dostupne su na internetskoj stranici Čistoće Split http://www.cistoca-split.hr/informacije/mjerenje-kvalitete-zraka

Izvođači na samom gradilištu također kontinuirano mjere vrijednosti plinova i niti u jednom trenutku nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih Uredbom. Postavljanje dodatne mjerne postaje po Zaključku Gradskog vijeća Grada Splita očekuje se u svibnju, nakon okončanja postupka javne nabave.

 

 

Pročitano 4469 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr