Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 26 Studeni 2018 12:57

Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja Grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09,4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 20. studenoga 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima
s područja Grada Solina

1. Pravo na božićnicu u obliku bona mogu ostvariti građani koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina.

2. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 300,00 kuna mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi do 1.300,00 kuna. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 200,00 kuna mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi od 1.300,01 kuna do 2.300,00 kuna.

3. Božićnicu u obliku bona ne mogu ostvariti umirovljenici koji ostvaruju inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora kao i umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju i inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora.

4. Božićnica u obliku bona u visini od 300,00 kuna dodijelit će se korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, tuđe pomoći i njege i osobne invalidnine od Centra za socijalnu skrb Ispostava Solin.

5. Božićnica u obliku bona u visini od 300,00 kuna dodijelit će se nositeljima obitelji (supružnicima) ukoliko su oba nezaposlena i prijavljeni na Zavod za zapošljavanje. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 300,00 kuna mogu ostvariti i nezaposleni samohrani roditelji pod istim uvjetima.

6. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 200,00 kuna imaju osobe starije od 60 godina života koje ne ostvaruju, niti su ikada ostvarivale bilo kakav prihod od rada, mirovine i drugih primanja po bilo kojoj drugoj osnovi.

7. Pravo na božićnicu može se ostvariti samo po jednom osnovu.

8. Božićnica će se dijeliti u periodu od 03.12.2018. do 14.12.2018. godine.

9. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.

10. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 550-01/18-01/02
Ur.br: 2180/01-01-18-2
Solin, 20. studenoga 2018. godine

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

 

 

Pročitano 1946 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr