Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 14 Siječanj 2020 11:06

Potpisan Ugovora o sufinanciranju projekta 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin' sa kojim kreće realizacija velikog infrastrukturnog projekta

Potpisan Ugovora o sufinanciranju projekta 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin' sa kojim kreće realizacija velikog infrastrukturnog projekta Foto: ViK

Ugovor o poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin vrijedan preko 1,7 milijarda kuna potpisan je u ponedjeljak 13. siječnja 2020. godine.

Ministar zaštite okoliša i energetike RH Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i kanalizacije Split Tomislav Šuta, potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”.
Svečanosti potpisivanja ugovora prisustvovali su župan Blaženko Boban, gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević, gradonačelnik grada Splita Andro Krstulović Opara te načelnici općine Klis Jakov Vetma, Dugopolje Perica Bosančić i Podstrana Mladen Bartulović.

Potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju, kreće realizacija velikog infrastrukturnog projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” ukupne vrijednosti gotovo 1,8 milijardi kuna.

Potpisivanju ugovora o sufinanciranju aglomeracije prethodila je složena administrativna procedura na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini u okviru koje su i sve navedene jedinice lokalne samouprave dale suglasnost za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”, o čemu su odluke donijela gradska, odnosno općinska vijeća.

Vrijednost, nositelji i trajanje projekta

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn,975.315.032,88 kn, odnosno 68,71 posto financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 444.093.449,22 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim vodama, gradovima Splitom i Solinom te općinama Klis, Dugopolje i Podstrana. Ukupno trajanje realizacije projekta je četiri godine, odnosno razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Projektom će se retroaktivno financirati ulaganja u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe realizacije projekta, kao i sve plaće djelatnika VIK-a na projektu.

Ispunjavanje EU standarda i dobrobiti projekta

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Projekt aglomeracije Split – Solin pripreman je niz godina i njegovom će se realizacijom dati značajan doprinos unaprjeđenju kvalitete života stanovnika gradova Splita i Solina te općina Klis, Dugopolje i Podstrana. Projekt uključuje dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje te nadogradnju postojećeg CUPOV-a Stupe s I. na II. stupanj pročišćavanja (kapaciteta 275.000 ES) s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, kao i osiguravanja odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda.

Osim veće priključenosti na vodoopskrbni i sustav odvodnje, jedna od najznačajnijih dobrobiti projekta je očuvanje okoliša i čistije more na širem splitskom području.

Specifikacija radova obuhvaćenih projektom

U sklopu projekta „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split-Solin“ na širem splitskom području obavit će se sljedeći značajniji radovi:

- Odvodnja novim sustavom crpnih stanica i cjevovoda južnom stranom grada (preko Bačvica, Firula, Zente, Trstenika, Žnjana, Duilova, Stobreča, Šina) do centralnog gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Stupe, gdje će se nakon biološkog pročišćavanja ispuštati u more kroz podmorski ispust od 2,7 km dužine. Istovremeno, će naselja tog dijela grada, poput Pazdigrada i Duilova, dobiti mogućnost priključenja na novi sustav odvodnje.
- Kanalizacijska mreža će se proširiti na području Zvončaca, Kopilice, Ravnih njiva, Mejaša, Stobreča, Duilova i Žnjana. Izgradit će se potpuno nova kanalizacijska mreža na cijelom području Kamena, Korešnice i Žrnovnice.
- Rekonstruirat će se pojedini glavni gradski kolektori mješovitog sustava odvodnje koji su za vrijeme jakih kiša nedovoljnog kapaciteta.
- Područje Žrnovnice i Korešnice prespojit će se na gradski vodoopskrbni sustav i dobiti u cijelosti novu vodovodnu mrežu s pripadnim crpnim stanicama i vodospremama.
- Rekonstruirat će se preljevi mješovitog sustava odvodnje i izgraditi niz retencijskih bazena
- Postojeće UPOV-a Stupe udvostručit će se kapacitet tako da može primati otpadne vode cijelog područja aglomeracije (Split, Solin, Klis, Dugopoljei Podstrana) i podići stupanj biološkog pročišćavanja. Istovremeno će se povećati kapacitet podmorskog ispusta Stobreč građenjem druge cijevi ispusta.
- Otpadne vode s područja Špinuta, Poljuda i Brodosplita će se precrpiti u smjeru UPOV-a Stupe na pročišćavanje.
- Na lokaciji Visoka će se izgraditi nova vodosprema od 15.500 m3 vode, koja će osigurati dovoljnu autonomiju sustava vodoopskrbe u slučaju kvarova.
- Obalno područje Podstrane će dobiti novi kanalizacijski sustav koji će otpadnu vodu precrpljivati u smjeru centralnog UPOV-a na Stupama i prestat će s radom postojeći ispusti u Podstrani.
- Na području Podstrane iznad državne ceste će se proširiti kanalizacijska mreža i znatno poboljšati sustav vodoopskrbe izgradnjom novih crpnih stanica i vodosprema. Visoke zone Strožanca i Gornje Podstrane će dobiti vodoopskrbu.
- Kanalizacijska mreža na području Solina će gradnjom niza novih kanalizacijskih crpnih stanica i kolektora proširiti na zone koje nisu bile spojene na mrežu. Izgradit će se novi magistralni vodoopskrbni cjevovod s područja Kunčeva grede prema Sv. Kaju i zamijeniti postojeći dotrajali magistralni cjevovod.
- Kliška naselja položena ispod „stare“ ceste za Klis će dobiti kanalizacijsku mrežu sa spojem na UPOV Stupe. Visoke zone Klisa će dobiti nove objekte vodoopskrbe (crpne stanice i vodospreme) i proširenje vodoopskrbne mreže.
- Kompletno uže područje Dugopolja će dobiti spoj na kanalizacijsku mrežu

 

 

Pročitano 311 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr