Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 17 Siječanj 2020 07:36

Poziva na podnošenje prijedloga za aktivnost Jačanje kapaciteta u području mladih za 2020., u okviru centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+

Objavljena je službena dokumentacija u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za aktivnost Jačanje kapaciteta u području mladih za 2020. godinu, u okviru centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+.

Napravljene su sljedeće promjene u odnosu na Poziv za 2019. godinu:

Organizacije iz Regije 2 – Zemlje istočnog partnerstva nisu prihvatljive za sudjelovanje u Pozivu za 2020. godinu
Rok za prijavu projekata je 5. veljače 2020., 17:00 CET.

Jačanje kapaciteta u području mladih ima za cilj poticanje suradnje i razmjena u području mladih između programskih i partnerskih zemalja iz različitih regija svijeta.

Jačanje kapaciteta u području mladih može se provoditi kroz aktivnosti:

1. Aktivnosti jačanja kapaciteta - aktivnosti kojima se potiču dijalog o politici, suradnja, umrežavanje i razmjena prakse u području povezanom s mladima, kao što su konferencije, radionice i sastanci; velika događanja za mlade; kampanje informiranja i podizanja svijesti; razvoj alata za informiranje, komunikaciju i medije; razvoj metoda, alata i materijala za rad s mladima te kurikuluma za rad s mladima, modula za osposobljavanje i dokumentacijskih instrumenata, kao što je Youthpass; stvaranje novih načina rada s mladima i pružanje osposobljavanja i potpore, posebno preko otvorenih i fleksibilnih materijala za učenje, virtualne suradnje i otvorenih obrazovnih sadržaja.
2. Aktivnosti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja: razmjene mladih, volonterske aktivnosti, mobilnost osoba koje rade s mladima

Natječaj je centraliziran, što znači da za provedbu natječaja nije zadužena hrvatska Agencija za mobilnost i programe EU, već EACEA - Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Bruxellesu.

Projektne prijave predaju se online.

Natječajna dokumentacija i upute za prijavu dostupni su ovdje.

 

 

Pročitano 291 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr