Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 08 Ožujak 2016 12:36

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - djelatnik na održavanju objekata

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Solina
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-02/16-01/02
Ur.broj: 2180/1-11-01-16-8
Solin, 07. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), a povodom Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto djelatnik na održavanju objekata, Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati
Petar Jeličić, Zgon 15, Solin
Ante Komar, Kneza Domagoja 25, Solin
Stipe Bosančić, Dioklecijanova 98, Solin

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina, uz poziv. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 16. ožujka 2016. g. (srijeda) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto na neodređeno vrijeme – " Djelatnik na održavanju objekata " u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

Test općeg znanja;
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14);
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI
Praćenje upotrebe i kontrola ispravnosti građevinskog dijela objekata, instalacija i opreme; vodi inventarnu listu zaduženja materijalnih sredstava u objektima; upravlja i održava strojarske i energetske sklopove; vrši sitne popravke manjih kvarova i oštećenja; nadzire urednost opreme po korištenju od strane korisnika; izvješćuje nadređenog o kvarovima i oštećenjima; Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe i upravitelja Pogona.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 3.800,00 kn neto.

 

 

Pročitano 1840 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr