Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 11 Ožujak 2016 13:55

Najava 26. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 15. ožujka 2016. godine (utorak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

- Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća

1.) Prijedlog Zaključka o financijskom izvještaju Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za 2015. godinu
2.) Rasprava povodom prijedloga Odluke Promet d.o.o. Split, a u svezi reguliranja duga po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu
3.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
4.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
5.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
6.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. v.r.

 

 

 

Pročitano 2631 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr