Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 22 Ožujak 2016 07:49

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-referent za komunalne poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata na određeno vrijeme

Klasa: 112-02/16-01/04
Ur.broj: 2180/1-05-01-16-39
Solin, 21. ožujka 2016.g.

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), a povodom Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto referent za komunalne poslove, Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati
Maja Brizić, Put sv. Ižidora, Split
Meri Bubić, Kneza Trpimira 36, Solin
Nina Galić, Kneza Trpimira 24, Kaštel Sućurac
Ida Javorčić, Kroz Smrdečac 23, Split
Mira Komuškić, Salonitanska cesta 14, Solin
Jakica Kozlica, Bjelovarska 2, Split
Martina Milaković, Petra Krešimira IV. 95, Solin
Adelhaida Radović , Hrvatskog proljeća 17, Kaštel Sućurac
Ivica Strinić, V. Paraća 84, Split
Maja Šarić, Ulica dr. F. Tuđmana 9, Solin,
Karmela Šegvić, Čiovska 14, Split
Marta Vrandečić, Veli put 9, Pučišća (Brač)
Gabriela Žeravica, Podine 8, Kučine

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina, uz poziv. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 31. ožujka 2016. g. (četvrtak) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA
IZBORA KANDIDATA

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto na određeno vrijeme – referent za komunalne poslove u Upravnom odjelu za proračun i računovodstvo Grada Solina

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH 86/08 i 61/11).
Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09).
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13).
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
Odluka o komunalnoj naknadi Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 09/01, 10/05, 09/09, 11/15).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI
Radno mjestu podrazumijeva sljedeće poslove: poslovi evidencije obveznika komunalne naknade, otprema rješenja o komunalnoj naknadi, izvid i evidentiranje promjena s terena i unošenje podataka u evidenciju, suradnja s javnim poduzećima (Čistoća, Hrvatske vode) i tijelima državne uprave, komunikacija unutar i izvan odsjeka.

Plaća zaposlene osobe iznosi približno 3.600,00 kn neto.

 

 

 

Pročitano 2283 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr