Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 14 Travanj 2016 07:13

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje

Solin, 13. travnja 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine) 86/08 i 61/11), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje

sručni prvostupnik / bacc./ građevinarstva (VŠS) :
Dario Škalić, Glavička 26, 21 251 Žrnovnica

magistar inženjer građevinarstva (VSS):
Joško Maršić, Vidina 18A/I, 21 000 Split

magistar inženjer građevinarstva (VSS):
Antonio Jelavić Šako, Vlaka 71, Gornji Muć

magistra inženjerka građevinarstva (VSS):
Marijana Pavičić Pera, Put Sv. Lucije 25, 21 217 K. Štafilić

magistra inženjerka građevinarstva (VSS):
Tina Čulina, Put Žnjana 8c, 21 000 Split

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada uz Javni poziv. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 21. travnja 2016. g. (četvrtak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dijana Petković, dipl.ing.građ.

Pročitano 2387 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr