Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 13 Svibanj 2016 12:09

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Kučine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Klasa: 340-01/16-01/06
Urbroj:2180/1-03-01-16-1
Solin, 11. 05. 2016, godine

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Kučine

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Solin.

Oznaka ceste: ________ Brig - Kučine___________ (ime ceste tj. naziv Ulice)

Opis dionice: Ulica Brig, k.č. zem 1265/1, 1265/4, 1265/14, 1265/7, 1322/6, 1323/3, 1323/2, 1322/4, 1322/7, 1322/3, 1324/2, 1324/3, 1325, 1326/12, 1276/2 i 1265/8 K.O. Kučine.

Datum započinjanja radova: 13. 05. 2016. godine.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Ančica Poljak, GEO SALONA d.o.o., Solin , Ured Solin Zvonimirova 75.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 17. 05 2016 god. utorak, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, u prostorijama Grada Solina,( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21 210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl.iur. v.r.

 

Pročitano 1840 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr