Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 21 Listopad 2016 06:27

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj na određeno vrijeme za radno mjesto- referent za knjigovodstvo

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata

Klasa: 112-02/16-01/0019
Urbroj: 2180/01-05-01-16-18
Solin, 21.listopada 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na određeno vrijeme za
radno mjesto- referent za knjigovodstvo

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:
Matea Čapeta
Jakica Kozlica
Roza Mišić
Nikolina Teskera

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 28.listopada (petak) 2016. g. u 10.00 sati u Gradskoj
vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Senija Ćićerić

Pročitano 1824 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr