Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 25 Studeni 2016 10:35

Javni poziv za sudjelovanju u izboru “Volonter godine” za 2016. godinu

 

Vijeće za prevenciju kriminaliteta u suradnji s Gradom Solinom raspisuje Javni poziv za sudjelovanje u izboru “Volonter godine” za 2016. godinu.

JAVNI POZIV
za sudjelovanje u izboru “Volonter godine” za
2016. godinu

I.

Kandidate/kandidatkinje mogu nominirati neprofitne organizacije (udruge, zaklade, javne ustanove) te vijeća mjesnih odbora koji djeluju na području grada Solina koji su u svom djelovanju u 2016. godini surađivali s volonterima.

II.

Volonteri koji imaju pravo na nominaciju moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
1. Mora biti državljanin Republike Hrvatske
2. Da je svoje volonterske aktivnosti provodio/la u gradu Solinu
3. Da je stariji/ja od 15 godina
4. Da je volontirao/la najmanje 80 sati u posljednjih 12 mjeseci
5. Da je volontirao/la u neprofitnoj organizaciji (udruga, zaklada, javna institucija) ili mjesnom odboru
6. Da nije bio/la na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u okviru mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

III.

Svaka organizacija može nominirati najviše 2 (dva) volontera.

IV.

Organizacija koja nominira volontere dužna ih je obavijestiti o nominaciji, te nominirati samo one volontere koji su na nominaciju pristali.

V.

Rok za podnošenje prijava traje od objave javnog poziva na internet stranicama Grada Solina do 5.12.2016. u 15 h, bez obzira na način dostave. Sve nominacije koje pristignu nakon navedenog datuma/sata neće biti razmatrane.

VI.

Nominacije se vrše popunjavanjem nominacijskog obrasca, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrazac za nominaciju kao i više informacija o javnom pozivu i kriterijima izbora mogu se pronaći na internetskoj stranici Grada Solina (www.solin.hr).

VII.

Popunjeni nominacijski obrazac treba dostaviti (poštom ili osobno) na adresu :
Grad Solin
Vijeće za prevenciju kriminaliteta
Stjepana Radića 42
21 210 Solin
U zatvorenoj koverti s naznakom:
“Volonter godine”

VIII.

Izbor “Volonter godine” bit će proveden od strane neovisne komisije koja će biti sastavljena od predstavnika/ca Grada Solina i Vijeća za prevenciju kriminaliteta. Natječajna komisija procijenit će pristigle nominacije i izabrati volontera koji će primiti nagradu za volontera 2016. godine.

IX.

Sve organizacije i mjesni odbori koji su nominirali volontere/ke bit će obaviješteni o rezultatima izbora najkasnije do 6.12.2016. godine, a za izabranog kandidata organizirat će se javno uručenje nagrada 9.12.2016. u samom Međunarodnom tjednu aktivizma i volonterizma.

 

NOMINACIJSKI OBRAZAC možete preuzeti OVDJE

 

Pročitano 2560 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr