Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 28 Studeni 2016 09:02

Najava 33. sjednice Gradskoga vijeća Solina

Dana 1. prosinca 2016. godine (četvrtak) u 17, 00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:
- Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća
- Izvješće Mandatne komisije

1. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2017. godinu s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu
2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturne na području Grada Solina za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU-a "Priko vode"
4. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Gradskog vijeća Grada Splita Klasa:363-02/14-01/00023, Ur.broj:2181/01-09-02/01-16-37 od 19. srpnja 2016. godine o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu trgovačkog društva "Promet" d.o.o., Split

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. v.r.

 

 

 

Pročitano 2537 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr