Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 05 Prosinac 2016 13:07

Podjela božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09,4/13 i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Solina dana 17. studenoga 2016. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima
s područja grada Solina

1. Pravo na božićnicu u obliku bona mogu ostvariti građani koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina.
2. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 300,00 kuna mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi do 1.000,00 kuna. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 200,00 kuna mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi od 1.000,00 kuna do 2.000,00 kuna.
3. Božićnicu u obliku bona ne mogu ostvariti umirovljenici koji ostvaruju inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora kao i umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju i inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora.
4. Božićnica u obliku bona u visini od 200,00 kuna dodijelit će se korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, tuđe pomoći i njege i osobne invalidnine od Centra za socijalnu skrb Ispostava Solin.
5. Božićnica u obliku bona u visini od 300,00 kuna dodijelit će se nositeljima obitelji (supružnicima) ukoliko su oba nezaposlena i prijavljeni na Zavod za zapošljavanje. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 300,00 kuna mogu ostvariti i nezaposleni samohrani roditelji pod istim uvjetima.
6. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 200,00 kuna imaju osobe starije od 60 godina života koje ne ostvaruju, niti su ikada ostvarivale bilo kakav prihod od rada, mirovine i drugih primanja po bilo kojoj drugoj osnovi.
7. Pravo na božićnicu može se ostvariti samo po jednom osnovu.
8. Božićnica će se dijeliti u periodu od 12. prosinca 2016. do 22. prosinca 2016. godine.
9. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.
10. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 550-01/16-01/05
Ur.br: 2180/01-07-01-16-2
Solin, 17. studenoga 2016. godine

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA
DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Dalibor Ninčević

B O Ž I Ć N I C A 2016.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:

UMIROVLJENICI:
1. OSOBNA ISKAZNICA
2. ODREZAK ILI IZVIJEŠĆE O MIROVINI ZA 11.MJESEC 2016.GODINE

KORISNICI PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU, TUĐE POMOĆI I NJEGE I OSOBNE INVALIDNINE
1. OSOBNE ISKAZNICE

NEZAPOSLENI SAMOHRANI RODITELJ:
1. OSOBNA ISKAZNICA
2. UVJERENJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
3. RODNI LISTOVI ZA DJECU
4. DOKAZ ZA STATUS SAMOHRANOG RODITELJA

NEZAPOSLENI SUPRUŽNICI:
1. OSOBNE ISKAZNICE ZA OBA SUPRUŽNIKA
2. UVJERENJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
3. VJENČANI LIST

OSOBE STARIJE OD 60 GODINA, KOJE NE OSTVARUJU NITI SU IKAD OSTVARIVALI BILO KAKAV PRIHOD OD RADA, MIROVINE I DRUGIH PRIMANJA PO BILO KOJOJ DRUGOJ OSNOVI
1. OSOBNA ISKAZNICA
2. POREZNO UVJERENJE
3. ZDRAVSTVENA ISKAZNICA

 

 

 

 

 

 

Pročitano 5493 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr