Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 20 Prosinac 2016 12:09

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - KONTROLOR

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

za prijam u službu na određeno vrijeme

Klasa: 112-02/16-01/22

Urbroj: 2180/01-11-01-16-25

Solin, 20. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto kontrolor, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA

PRETHODNU PROVJERU

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati:

Josip Tokić, Braće Radića 19, Solin

Goran Berton, Držićeva 11, Solin

Goran Svalina, Kneza Trpimira 53, Solin

Ivan Ercegović, Put magistrale 4, Rogoznica

Antonio Blažević, Zamrće 14, Kaštel Gomilica

Dragica Smajić, Kneza Trpimira 50, Solin

  1. Provjera znanja provodi se iz općeg znanja. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

  2. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 27. prosinca 2016. godine (utorak) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena : kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Pročitano 1645 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr