Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 20 Prosinac 2016 12:11

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-POMOĆNI RADNIK

                REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                GRAD SOLIN

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

za prijam u službu na određeno vrijeme

   

Klasa: 112-02/16-01/21

Urbroj: 2180/01-11-01-16-44

Solin, 19. prosinca 2016. godine

 

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto pomoćni radnik, Povjerenstvo objavljuje

                                                           POZIV NA

                                               PRETHODNU PROVJERU

                                               ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

      1. Provjeri znanja mogu  pristupiti kandidati:

Ante Grbeša, Frankopanska 14, Solin

Boris Bogdanović, Ante Starčevića 146 A, Solin

Boško Tokić, Ante Starčevića 38, Solin

Nikša Trutanić, don Lovre Katića 26, Solin

Marijo Zelić, Jajići 21, Solin

Nenad Ugrina, put Sv. Ižidora 94, Split

Goran Berton, Držićeva 11, Solin

Mladen Parađina, Gašpini 23, Solin

Ivan Ercegović, Put magistrale 4, Rogoznica

Jadranka Rizvan Kalinić, don Frane Bulića 17, Solin

Vlatka Matošić, Kmanski prilaz 1/1, Split

Dragica Smajić, Kneza Trpimira 50, Solin

Neven Zolje, Varoška cesta 9, Klis

Tonći Perić, don Frane Bege 30, Kaštel Kambelovac

                                

2 Provjera znanja provodi se iz općeg znanja. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

  Provjera znanja obaviti će se dana 27. prosinca 2016. godine (utorak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

 

 

Napomena : kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

                                                                                 

                                                                                               
                                                                                  

                                                                                              POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA                

    

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Pročitano 1739 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr