Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 20 Prosinac 2016 12:12

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-ČISTAČICA

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-02/16-01/26

Urbroj: 2180/01-11-01-16-6

Solin, 20. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto čistačica, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA

PRETHODNU PROVJERU

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja može pristupiti kandidatkinja:

- Mirjana Mamić,Ilijin potok 2, Solin

  1. Provjera znanja provodi se iz općeg znanja. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

Provjera znanja obaviti će se dana 27. prosinca 2016. godine (utorak) u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena : kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Pročitano 1672 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr