Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 05 Siječanj 2017 08:42

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-grobar

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Grada Solina
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-02/16-01/29
Urbroj: 2180/01-11-01-17-6
Solin, 5. siječnja 2017. godine


Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto grobar, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja može pristupiti kandidat:
Sretan Matković, Put krunika 30, Kučine

2. Provjera znanja provodi se iz općeg znanja. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

Provjera znanja obavit će se dana 11. siječnja 2017. godine (srijeda) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA

 

 

Pročitano 1596 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr