Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 25 Svibanj 2017 09:12

Zaključak o nastavku naplate parkinga na području Grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13), i čl. 6. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Solinu (Službeni vjesnik Grada Solina br. 9/13), i završetka radova na postavljanju plinskih instalacija na području Grada Solina, dana 24. svibnja 2017. godine, donosim slijedeći

Z A K L J U Č A K
o nastavku naplate parkinga na području Grada Solina

1. Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, nastavlja s naplatom parkiranja na svim parkirališnim zonama na području Grada Solina s danom 01. lipnja 2017. godine iz razloga što su radovi koji su bili predviđeni u ulici Stjepana Radića u Solinu u cijelosti završeni, pa nema daljnjih razloga za privremenom obustavom naplate parkiranja koja je bila utvrđena Zaključkom o privremenoj obustavi parkinga na području Grada Solina od 31. ožujka 2017. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 340-01/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-01-01/2-17-2
Solin, 24. svibnja 2017.g.


ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Dalibor Ninčević, upr.prav.

 

 

Pročitano 3386 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr