Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 08 Lipanj 2017 09:20

Poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO – DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
KLASA: 040-04/17-01/05
URBROJ: 2181-03-17-39
Split, 6. lipnja 2017. godine

PREDMET : Poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Solina

Na temelju članka 87. stavka l. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine", broj: 144/12. i 121/16.) i točke I. Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/2l7 , od 25. svibnja 2017. godine

sazivam

konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Solina
za dan 12. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u 18,30 sati
u Gradskoj vijećnici Grada Solina
na adresi Stjepana Radida 42,21210 Solin

sa slijedećim dnevnim redom:

(utvrđivanje kvoruma)
1.) Izbor Mandatne komisije,
2).)Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- svečana prisega članova predstavničkog tijela
3.) Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4.) Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

Predstojnik
po ovlaštenju Vlade RH
Veljan Radojković, dipl.pravnik

 

 

Pročitano 2000 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr