Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 06 Srpanj 2017 09:16

Zaključak o jednokratnoj pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 7/13 i 4/13) , Gradonačelnik Grada Solina, dana 04. srpnja 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika
i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.

1. Odobravam jednokratne pomoći radi kupnje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. god., obiteljima u kojima su jedno ili dvoje djece polaznici osnovne ili srednje škole, a čiji mjesečni prihod ne prelazi 1.000,00 kuna po članu obiteljskog domaćinstva, kao i obiteljima sa više djece, od kojih su troje i više djece polaznici osnovne ili srednje škole, a mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna.

2. Jednokratna pomoć za učenike osnovnih škola iznosi 350,00 kuna, a za učenike srednjih škola iznosi 500,00 kuna.

3. Prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje jednokratne pomoći, potrebno je priložiti dokaze o broju članova domaćinstva, dokaze o prihodima i potvrdu srednje škole o upisu učenika u odgovarajući razred u školskoj godini 2017./2018. (za učenike osnovnih škola nije potrebno dostaviti potvrde o upisu), a isti se može podnijeti najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine.

4. Jednokratna pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. neće se odobriti ukoliko su po nekoj drugoj osnovi ostvarili pravo na besplatne udžbenike ili naknadu za nabavku udžbenika.

5. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 602-01/17-01/02
Ur.br: 2180/01-01-17-2
Solin, 04. srpnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

Molbu za jednokratnu pomoć možete predignuti OVDJE.

 

 

Pročitano 4617 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr