Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 19 Srpanj 2017 12:08

Obavijest građanima o prijavi štete od elementarne nepogode - požara

Molimo građane s opožarenih područja Grada Solina, a koji su pretrpjeli određenu materijalnu štetu od elementarne nepogode – požara, da prijave materijalnu štetu na način da se mogu obratiti predsjedniku Mjesnog odbora Mravince, Ivo Bućan moba. 099 274 8261 i predsjedniku Mjesnog odbora Kučine, Ivo Roguljić moba: 091 727 4220 i na broj Gradske uprave Solin tel. 555 201.

Obavještavaju se oštećene da štetu mogu prijaviti, podizanjem propisanog obrasca EN-P pod nazivom PRIJAVA ŠTETE OD ELEMETARNE NEPOGODE te isti donesu na adresu Gradske uprave, Stjepana Radića 42, Solin na PROTOKOL. ( isti Obrazac mogu dobiti i kod predsjednika navedenih mjesnih odbora)

OBRAZAC - PRIJAVA ŠTETE OD ELEMETARNE NEPOGODE

O daljnjoj proceduri oštećeni će biti obaviješteni.

Grad Solin

 

 

Pročitano 4810 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr