Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 04 Rujan 2017 08:34

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Klasa:340-01/17-01/04
Urbroj: 2180/1-03-05/1-17-1
Solin, 1. 9. 2017, godine

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.o. Solin.

Oznaka ceste: Ulica Kralja Zvonimira

Opis dionice: od mosta preko zapadnog odvojka rijeke Jadro (mlinica), južno do ruba asfaltiranog puta, k.č.zem. 8236 K.O. Solin

Datum započinjanja radova: 5. 09. 2017. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Tino Šarolić, dipl. ing. geod., Gauss d.o.o., Split, Put Sv. Lovre 30.

Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 25. 09. 2017. god. ponedjeljak, u vremenu od 9.00 do 12.00 sati, u prostorijama Grada Solina, ( gradska vijećnica ), Stjepana Radića 42, 21 210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl.iur.

 

 

Pročitano 1338 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr