Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Nedjelja, 17 Rujan 2017 14:24

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ PROCJENI ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

     REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

             GRAD SOLIN        

Gradsko  Povjerenstvo za procjenu štete

od elementarnih nepogoda Grada Solina

Klasa: 361-07/17-01/03

Ur.broj: 2181/1-05-00-03/02-17-8

Solin, 14. rujna 2017. godine   

                                   

                                                O B A V I J E S T

Dana 14. rujna 2017. godine, Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije dostavljeni su obrađeni podaci o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom uslijed požara koji je 17.07.2017.g. zahvatio područje Grada Solina

Obradu podnesenih prijava štete izvršila su stručna povjerenstava za procjenu štete na imovini fizičkih osoba, odnosno pravnih osoba.

Obrađeni podaci uneseni su u Registar šteta od elementarnih nepogoda.

Žalba na utvrđenu visinu štete i dodijeljenu pomoć nije dopuštena.

Prijavitelj štete ima pravo prigovora samo u slučaju ako je stručno povjerenstvo propustilo procijeniti štetu na nekom dijelu njegove imovine i ako takav propust utječe na konačni rezultat procjene.

Prigovor rješava Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode (kontakt osoba Martin Bućan, tel. 400-156 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Uvid u obrađene prijave šteta može se izvršiti kod tajnika Povjerenstva Ante Ljubičića, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 12:00 sati do zaključno 24.09.2017.godine.

                                                                                                PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                     Mr. Dragica Žaja, dipl. ing.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA

                GRAD SOLIN

Gradsko Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih

nepogoda Grada Solina

KLASA: 361-07/17-01/03

URBROJ: 2181/1-05-00-03/02-17-7

Solin, 14.9. 2017.g.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za procjenu štete od

elementarnih nepogoda SDŽ

                                                                                               

- o v d j e -

PREDMET:   Dostava podataka za izradu konačne procjene štete u elementarnoj nepogodi uzrokovane požarom dana 17. srpnja 2017. na području Grada Solina

Na temelju točke A.8. stavak 5. Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/99) dostavljamo Vam obrađene podatke o šteti kao konačnu procjenu štete u propisanom roku, a za potrebe izrade konačnog izvješća o šteti sukladno točki 5. stavak 7. podtočka 3. ranije spomenute Metodologije, i to kako slijedi:

-Dana 17. srpnja 2017., požar je zahvatio područje Grada Solina, i to područje naselja Mravince i Kučine, te je nanio štete na građevinama, opremi, dugogodišnjim nasadima, šumama, stočarstvu, obrtnim sredstvima te ostalim dobrima i troškovima.

-Ukupno je zaprimljeno 281 prijava (267 fizička i 14 pravnih osoba).

-U Registar šteta uneseno je 281 prijava.

-Prema izjavama podnositelja prijava i evidenciji po prijavama oštećenih, nema osigurane imovine.

-Troškovi uklanjanja izravnih posljedica elementarne nepogode nisu utvrđeni, kao ni troškovi zbog prekida proizvodnje i poremećaja u neproizvodnim djelatnostima.

-Novčana odnosno prispjela vanjska pomoć iz zemlje i inozemstva nije dana, osim u pomoći vatrogasnih postrojbi i oružanih snaga sa područja Republike Hrvatske u gašenju požara.

-Grad Solin je dodijelio novčanu pomoć po 50.000,00 kuna DVD-u Solin i DVD-u Vranjic.

-Samopomoć se ogledala i obavljala u sprečavanju širenja požara odnosno štićenju stambenih i pomoćnih objekata, kao i dijela poljoprivrednih kultura.

-Kod procjena šteta rabili su se podaci koje je objavilo Državno povjerenstvo kod poljoprivrednih kultura, te cijene u skladu sa Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje Državno povjerenstvo nije objavilo, što je vidljivo i uneseno u propisane obrasce koji su po obračunu uneseni u Registar šteta i koje je Registar šteta prihvatio i zatvorio.

- Visina izvornog proračuna Grada Solina u prethodnoj godini iznosila je 78.294.000,00 kuna.

-Primjenom Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda procijenjena je šteta u obrascima (izvodi iz Registra šteta) kako slijedi:

-          Pregled obrazaca prijava za 14 pravnih osoba zbirni sa procijenjenom štetom na iznos od 27.538.772,80 kuna, te pregledi po obrascima EN-2, EN-4, EN-5A, EN-5B, EN-7 i EN-8,

-          Pregled obrazaca prijava za 267 fizičkih osoba zbirni sa procijenjenom štetom na iznos od 4.276.530,47 kuna, te pregledi po obrascima EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-5B, EN-6, EN-7 i EN-8,

-          Zbirni obrasci za pravne i fizičke osobe u ukupnom iznosu od 31.815.303,27 kuna s pripadajućim obrascima od EN-1 do EN-8.

Pregledi prethodno popisanih obrazaca prilažu se uz ovaj Predmet.

PREDSJEDNIK;

Mr. Dragica Žaja, dipl.ing.

Pročitano 2312 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr