Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 09 Listopad 2017 07:11

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Solina u šk./ak. godini 2017./2018.

Solin, 9. listopada 2017.

Na temelju čl. 2. Pravilnika o uvjetima i i načinu stipendiranja učenika i studenata Grada Solina ( „Službeni vjesnik Grada Solina“ broj: 9/10, 9/11, 10/13 i 2/17) i Zaključka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina, za školsku/akademsku godinu 2017./2018. od 4. listopada 2017. godine, raspisuje se

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
grada Solina u školskoj /akademskoj godini
2017./2018.

1. PREDMET NATJEČAJA:
Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji, koji imaju prebivalište na području grada Solina prijavljeno do 31. prosinca 2016. godine i čiji roditelj (staratelj) ima prijavljeno prebivalište na području grada Solina najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

2. VISINA STIPENDIJE:
- za učenike srednjih škola koji su ostvarili prosjek ocjena veći od 4,90 iznosi 600,00 kuna mjesečno;
- za studente prve godine studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske iznosi 700,00 kuna mjesečno;
- za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine
diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija,
a ostvarili su prosjek ocjena od 4,00-4,40 mjesečni iznos stipendije je 600,00 kuna,
za prosječnu ocjenu od 4,40 do 4,80 iznos stipendije je 700,00 kuna, a za prosjek
ocjena od 4,80 do 5,00 iznos stipendije je 900,00 kuna mjesečno.
- za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine
diplomskog studija, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija
koji studiraju izvan Republike Hrvatske, a ostvarili su prosječnu ocjenu od najmanje
4,00 mjesečni iznos stipendije je 900,00 kuna;
- za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine
diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija iz
socijalno ugroženih obitelji, koji studiraju na području ili izvan područja Republike
Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena od 3,00 – 4,60 mjesečni iznos stipendije je
700,00 kuna, a za prosjek ocjena od 4,60 – 5,00 iznos je 900,00 kuna.

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena.

3. UVJETI NATJEČAJA:

A. Učenici:

a) daroviti učenici:
- redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,90;
b) učenici iz socijalno ugroženih obitelji:
- redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola iz socijalno
ugroženih obitelji koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena
najmanje 3,50;
poseban uvjet: socijalni uvjet ispunjava učenik koji je član obitelji, čiji je nositelj
obitelji korisnik zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb.

B. Studenti:

a) studenti
- redoviti studenti prve godine studija koji se nalaze od 1. - 5. mjesta najbolje
plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
- redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge
godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog
studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 na prethodnoj godini studija ili koji
su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena
najmanje 4,00
- studenti koji studiraju izvan područja Republike Hrvatske pravo na stipendiju mogu ostvariti pod istim uvjetima kao i studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske;
b) studenti iz socijalno ugroženih obitelji
- redoviti studenti prve godine studija čiji je prosjek ocjena svjedodžbe završnog
razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi najmanje 4,00;
- redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge
godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog
studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija ili koji su
od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena
najmanje 3,00.
poseban uvjet:
- socijalni uvjet ispunjava student koji je član obitelji, čiji je nositelj obitelji korisnik
zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb.

Obrazac prijave i popis dokumenata koje treba dostaviti uz prijavu, mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za javne djelatnosti, prizemlje, soba broj 1.18., Gradske uprave Solin ili na internet stranici www.solin.hr

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42, u roku od 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, te cjelokupnog teksta Natječaja na oglasnoj ploči Grada Solina i Internet stranici www.solin.hr

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 681-562 i 555-211.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u roku od 40 dana od dana zaključenja Natječaja, na Internet stranici www.solin.hr i na oglasnoj ploči Grada Solina, Stjepana Radića 42, Solin. U roku od 8 dana od dana objave liste učenika i studenata-korisnika stipendije na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Solina, svaki nezadovoljni sudionik natječaja može podnijeti pismeni prigovor gradonačelniku Grada Solina.

Dokumentacija za preuzimanje

IZJAVA ZA STIPENDIJE 2017.-2018.
PRIJAVA NA NATJEČAJ ŠK./AK. 2017.-2018.
PRIJAVA NA NATJEČAJ ŠK./AK. 2017.-2018.-ugovor
PRIJAVA NA NATJEČAJ -SOCIJALNA ŠK./AK. 2017.-2018.
PRILOZI - daroviti učenici
PRILOZI - daroviti studenti (prva godina studija)
PRILOZI - daroviti studenti ostalih godina
PRILOZI - učenici iz socijal.ugr.obit.
PRILOZI - studenti iz socijal.ugr.obit.ostale godine
PRILOZI - studenti prve godine iz socijalno ugroženih obitelji

 

 

Pročitano 7853 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr