Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 02 Studeni 2017 14:02

Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva - OBAVIJEST PODUZETNICIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
i europske fondove
Povjerenstvo za dodjelu potpora

KLASA: 421-01/17-01/01
URBROJ: 2180/01-04-06/1-17-25
Solin, 2. studenog 2017. godine

Temeljem članka 5. Programa za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu (Službeni vjesnik Grada Solina br. 3/17, 7/17 i 11/17) Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva daje

O B A V I J E S T     P O D U Z E T N I C I M A

Slijedom velikog broja zaprimljenih zahtjeva temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2017. godini kojima su premašena predviđena financijska sredstva, objavljujemo obustavu zaprimanja zahtjeva za tekuću godinu.

Člankom 5. Programa predviđena je mogućnost predaje zahtjeva do 9. prosinca ili do iskorištavanja Proračunom osiguranih sredstava za 2017. godinu.

Zahvaljujemo se svim prijavljenima na odazivu na Javni poziv, a sve zainteresirane upućujemo da i dalje prate stranice Grada Solina i novi Javni poziv za dodjelu potpora u 2018. godini.

Predsjednica povjerenstva
Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.

 OBAVIJEST PODUZETNICIMA PDF

 

Pročitano 2108 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr