Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 03 Studeni 2017 08:54

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

za prijam u službu na određeno vrijeme

Klasa: 112-02/17-01/04

Urbroj: 2180/01-11-01-17-38

Solin, 3. studenog 2017. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto Referent za računovodstvene i administrativne poslove, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA

PRETHODNU PROVJERU

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati:

Željana Budić Jurić, Botićeva 4, Kaštel Novi

Silvija Hrstić, Solinske mladeži 35, Solin

Irena Pšeničnik, Don Frane Bulića 66, Solin

Ante Spaić, Braće Katić 32, Solin

Duje Španjol, Uz vrtle 4, Kaštel Novi

Mirela Vlaić, Don Frane Bulića 56a, Solin

Josip Žužul, Pujanke 55, Split

  1. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

  2. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 10. studenog 2017. godine (petak) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena : kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Pročitano 1619 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr