Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 13 Studeni 2017 09:26

KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PREMA PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema
Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina
Klasa:371-01/17-01/01
Urbroj:2180/01-07-01-17-114
Solin, 13. studenoga 2017. godine

KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PREMA PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

 

Red.

broj

Prezime,ime  OIB, adresa

podnositelja zahtjeva

Prvo stjec. stana

Stam.

status

Prebivalište Br. član. domać.

Dj.na

škol.

Struč.

sprema

Sudjel. u Dom. ratu HRVI Čl. ob. Pog.zat. Ili nest. hr.br.

Drag.iz Dom.rata

Inval.

čl. ob. domać.

UK.

BOD.

1.

    Grubišić Petar,  OIB:51672759336

Solin, Šubićeva 23

100

40

50

40

20

20

50

10

0

10

0

340

 

2.

       Jelavić Šako Ksenija, OIB:90697128921

Solin, Stjepana Radića 16

100

40

50

50

20

40

0

0

0 0 30 330

3.

     Petrović Ivana, OIB:51719115936

Solin, Hrvatskih žrtava 5

100 40 50 50 30 40 0 0 0 0 0 310

4.

     Duvnjak Jozo, OIB:00819866777

Solin, Kneza Trpimira 47

100 40 50 50 20 40 0 0 0 0 0 30
5.

     Kokeza Ilija, OIB:33644321035

Solin, Ninčevići 14

100 40 50 50 20 40 0 0 0 0 0 300
6.

    Buzov Gordana, OIB:99113083660

Solin, Gašpini 95

100 40 30 50 10 40 0 0 30 0 0 300

7.

    Milaković Petar, OIB:16096611450

Solin, Don Lovre Katića 37

100 40 50 40 20 20 0 0 0 0 30 300

8.

    Žunić Veljko, OIB:00574874410

Solin, Dr Franje Tuđmana 3a

100 30 50 50 20 30 10 0 0 0 0 290

9.

    Medvidović Ante, OIB:24061334810

Solin, Zvonimirova 61

100 40 50 50 20 20 10 0 0 0 0 290
10.

     Kovačić Petar,OIB:40545163294

Solin, Petra Krešimira IV 76a

100 30 50 40 0 20 40 0 0 10 0 290

11.

     Svalina Vesna, OIB:83081557699

Kučine, Put Krunika 17

100 40 50 40 20 40 0 0 0 0 0 290

12.

     Jurkić Mario, OIB:99429231996

Solin, Dr Franje Tuđmana 3b

100 30 50 50 20 20 10 0 0 0 0 280

13.

    Perković Sadika, OIB:75240418624

Solin, Kneza Domagoja 25

100 40 50 40 10 40 0 0 0 0 0 280
14.

     Barić Tatjana, OIB:12935965367

Solin, Put Majdana 40

100 30 50 40 20 40 0 0 0 0 0 280
15.

    Milković Merica, OIB:76216689908

Solin, Barišići 18

100 40 50 40 10 40 0 0 0 0 0 280

16.

    Duvnjak Vedran, OIB: 47741003558Solin,

Ante Starčevića 31

100 40 50 50 0 30 0 0 0 0 0 270

17.

     Majić Miranda, OIB:19705850887

Mravince, Don P. Peroša 47

100 40 20 50 20 40 0 0 0 0 0 270

18.

    Vuković Luka, OIB:54164671077

Solin, Kneza Domagoja 72

100 40 50 40 0 40 0 0 0 0 0 270

19.

     Mrčela Miro, OIB:50496856539

Solin, Fra Grge Martića 66

100 40 50 40 0 40 0 0 0 0 0 270

20.

    Pleština Vladimir, OIB:82063223753

Solin, Ante Starčevića 142

100 40 50 40 0 40 0 0 0 0 0 270

21.

    Penović Miranda, OIB:76481546539

Solin, Kneza Trpimira 43

100 40 50 40 10 30 0 0 0 0 0 270

22.

     Grubišić Ivica, OIB:73169831301

Solin, Šubićeva 23

100 40 50 40 10 20 0 0 0 0 0 260

23.

     Bartulović Elza, OIB:77846130810

Solin, Matoševa 89

100 40 50 40 10 20 0 0 0 0 0 260

24.

     Jajčević Marjanica Stela, OIB:02494240489

Solin, Solinske mladeži 58

100 40 50 40 10 20 0 0 0 0 0 260

25.

      Puljiz Ante, OIB:50868508882

Solin, Luke Botića 13

100 40 50 30 0 40 0 0 0 0 0 260

26.

      Rubić Robert, OIB:39921485543

Solin, Kneza Trpimira 43

100 40 50 10 0 40 0 0 0 0 20 260

27.

     Šitum Martina, OIB:85980840389

Solin, Dr F. Tuđmana 10

100 40 50 10 0 30 0 0 0 0 30           260
28.

     Boban Sandro, OIB:27936917672

Solin, Dalmatinska 11

100 40 50 40 0 20 0 0 0 0 0 250

29.

      Čuljak Mia,OIB:15279052703

Solin, Solinske mladeži 28

100 40 50 40 0 20 0 0 0 0 0 250
 30.

     Prolić Ivica, OIB:68037158917

Solin, Don F. Bulića 70c

100 30 50 40 0 30 0 0 0 0 0 250

31.

      Duvnjak Igor, OIB:81938288924

Solin, Put mira 34

100 40 50 40 0 20 0 0 0 0 0 250
32.

      Ćosić Tonći, OIB:06951186916

Solin, Gašpini 63

100 40 50 40 0 20 0 0 0 0 0 250
33. Boban Damir, OIB:78864580408

Solin, P.Krešimira IV 29

100 40 50 40 0 20 0 0 0 0 0 250
34. Ivanišević Marina, OIB:56172217007

Solin, Solinske mladeži 75

100 40 50 30 0 30 0 0 0 0 0 250
35. Kljaković Gašpić Dragan, OIB:71403181064

Solin, Stjepana Radića 13

100 40 50 30 10 20 0 0 0 0 0 250
36. Andabak Jurić Ana, OIB:38343224832

Solin, Ante Starčevića 147

100 40 50 30 0 30 0 0 0 0 0 250
37.  Milišić Ivana, OIB:06233992510

Solin, Put mira 43

100 40 50 30 10 20 0 0 0 0 0 250
38. Vrgoč Darko,  OIB:52944417904

Solin, Don L. Katića 18a

100 30 50 30 0 40 0 0 0 0 0 250
39. Bilonić Ante, OIB:35018992676

Vranjic, Krešimirova 79

100 40 50 20 0 40 0 0 0 0 0 250
40. Odža Ivana, OIB: 04225404059

Solin, Držićeva 3

100 40 50 20 0 40 0 0 0 0 0 250
41. Berton Goran, OIB:75354856862

Solin, Držićeva 11

100 40 50 10 0 20 0 0 30 0 0 250
42. Banovac Ivica, OIB:37634382216

Mravince, A. Starčevića 17

100 30 50 40 0 20 0 0 0 0 0 240
43. Bulić Darijo, OIB:12961684437

Solin, Don Lovrića 10 D

100 40 30 40 10 20 0 0 0 0 0 240
44. Mikelić  Branko, OIB: 31813509227

Solin, Kliški put 19

100 40 50 30 0 20 0 0 0 0 0 240
45. Bilić Emanuel, OIB:66587020816

Solin, Držićeva 15

100 40 50 30 0 20 0 0 0 0 0 240
46. Renić  Sanja, OIB:14494495778

Solin, Držićeva 1

100 40 50 30 0 20 0 0 0 0 0 240
47. Kalinić  Matko, OIB:72383462199

Solin, Zvonimirova 119

100 40 50 30 0 20 0 0 0 0 0 240
48. Bočina Tomislav, OIB:40325626698

Solin, Mosečka 5

100 40 50 10 0 40 0 0 0 0 0 240
49. Zečević Toni, OIB:68827816801

Solin, Put Salone 8

100 40 50 10 0 40 0 0 0 0 0 240
50. Bratić Tanja OIB:98672831263

Solin, Solinske mladeži 9

100 40 50 10 0 40 0 0 0 0 0 240
51. KoprčinaBohničkaAnđelina, OIB:15340126481

Vranjic, Hrvatskih pisaca 3

100 40 20 30 0 40 0 0 0 0 0 230
52. Šimić  Marko, OIB:68502791514

Solin, Don Frane Bulića 68d

100 40 20 30 0 40 0 0 0 0 0 230
53. Čerina  Zvonimir, OIB:05354917083

Solin, Splitska ulica 8

100 40 50 20 0 20 0 0 0 0 0 230
54. Maras Aljoša, OIB:03172217616

Solin, Domovinskog rata 1c

100 40 50 20 0 20 0 0 0 0 0 230
55. Bilokapić  Elena, OIB:41589118291

Solin, Hektorovićeva 68

100 40 50 10 10 20 0 0 0 0 0 230
56. Milaković Nedo, OIB:69890267235

Solin, Don L. Katića 37

100 40 50 10 0 20 10 0 0 0 0 230
57. Dodig Anamarija, OIB:95064636678

Vranjic, Krešimirova 5

100 40 50 10 0 30 0 0 0 0 0 230
58. Markota Ana, OIB:11604209118

Solin, Domovinskog rata 1a

100 40 50 10 0 30 0 0 0 0 0 230
59. Čerina Ana, OIB:50540163860

Solin, Don Frane Bulića 5

100 40 30 30 0 20 0 0 0 0 0 220
60. Vujević Goran, OIB:67416412419

Solin, Matoševa 94

100 40 50 10 0 20 0 0 0 0 0 220
61. Štrk  Sanja, OIB:45102061688

Solin, Don Frane Bulića 68e

100 40 30 10 0 40 0 0 0 0 0 220
62. Grgić Doris, OIB:89805536804

Vranjic, Dom don Frane Bulića 35

100 40 30 10 0 40 0 0 0 0 0 220
63. Kakša Amela, OIB:20489409082

Solin, Petra Krešimira IV 46

100 0 30 40 20 20 0 0 0 0 0 210
64. Nimac Stipe, OIB.95990181735

Solin,Kroz Smiljanovac 1

100 40 20 30 0 20 0 0 0 0 0 210
65. Kolega Milena, OIB:06668860434

Solin, Zvonimirova 121

100 0 50 20 0 40 0 0 0 0 0 210
66. Miškić Vinko, OIB:03099323582

Solin, Don Frane Bulića 53a

100 40 20 10 0 40 0 0 0 0 0 210
67. Šarić Sandra, OIB:81682152058

Solin, Domovinskog rata 30

100 0 20 30 10 40 0 0 0 0 0 200
68. Jurić Ante, OIB.:28286566484

Solin, Ante Starčevića 147

100 0 20 30 0 40 0 0 0 0 0 190
69. Mandarić Ivana, OIB:42465947753

Solin, Put mira 53

100 0 30 20 0 40 0 0 0 0 0 190
70. Jelavić Šako  Iva, OIB:93625633514

Solin, Matoševa 127

100 0 30 30 0 20 0 0 0 0 0 180
71. Kukulj Ivan, OIB:57560553815

Solin, Gašpina mlinica 33

100 0 20 30 0 20 0 0 0 0 0 170

 

 

Pročitano 3521 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr