Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 22 Studeni 2017 10:12

Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09, 4/13 i 7/13), Gradonačelnik Grada Solina, dana 21. studenog 2017. godine, donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K
o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije

1. U skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 9/10, 9/11, 10/13 i 2/17), Gradonačelnik Grada Solina, dodjeljuje stipendije za šk./ak. 2017./2018. godinu, slijedećim učenicima i studentima koji ispunjavaju uvjete:

A. DAROVITI UČENICI I STUDENTI – KORISNICI STIPENDIJE

A.1. UČENICI – KORISNICI STIPENDIJE 

1. Barišić Laura, Solin, Držićeva 13                                   prosjek 5,00
2. Barišić Lucija, Solin, Don Frane Bulića 137                     prosjek 5,00
3. Boduljak Gabrijel, Solin, Ulica dr. Franje Tuđmana 13     prosjek 5,00
4. Bulić Bračulj Luka, Solin, Don Frane Bulića 66A              prosjek 5,00
5. Brčić Petra, Solin, Fra Grge Martića 22                          prosjek 5,00
6. Bulić Sara, Solin, Držićeva 10                                       prosjek 5,00
7. Duvančić Lucija, Solin, Držićeva 13                               prosjek 5,00
8. Drnas Ivanka, Mravince, Don P. Peroša 17                    prosjek 5,00
9. Jerković Mia, Solin, Put Arapovca 16                             prosjek 5,00
10. Katić Marta, Solin, Ante Starčevića 169                        prosjek 5,00
11. Komić Ivana, Solin, Matoševa 155                               prosjek 5,00
12. Petričević Mihaela, Solin, Domovinskog rata 1C             prosjek 5,00
13. Tolić Eva, Solin, Domovinskog rata 11                         prosjek 5,00
14. Vilić Ivana, Solin, Držićeva 46                                     prosjek 5,00
15. Domazet Tina, Solin, Domovinskog rata 10                   prosjek 4,94
16. Krka Jakov, Solin, Držićeva 17                                     prosjek 4,94
17. Vuco Nina, Solin, Put Arapovca 12                               prosjek 4,94
18. Vukorepa Matea, Solin, Petra Krešimira IV 86                prosjek 4,94
19. Župa Katarina, Solin, Dioklecijanova 66                         prosjek 4,93
20. Delaš Zvonimir, Solin, Kralja Zvonimira 104                    prosjek 4,92
21. Dragun Lidija, Solin, Petra Krešimira IV 36                     prosjek 4,92

A. 2. STUDENTI – KORISNICI STIPENDIJE

a.) studenti – korisnici stipendije

1. Jozić Krešimir, Solin, Žižić dr. Martina 15                           1. mjesto na konačnoj listi
2. Ćorić Darija, Solin, Hektorovićeva 34                                 2. mjesto na konačnoj listi
3. Hrgović Martina, Solin, Ante Starčevića 40                         2. mjesto na konačnoj listi
4. Prkić Petra, Solin, Kneza Domagoja 40                              2. mjesto na konačnoj listi
5. Čelan Toni, Solin, Petra Krešimira IV 56                            4. mjesto na konačnoj listi
6. Babić Ivana, Solin, Zvonimirova 16                                   prosjek 5,00
7. Mamić Josip, Solin, Gašpina mlinica 59A                            prosjek 5,00
8. Pleić Kristina, Solin, Zvonimirova 83                                  prosjek 4,94
9. Vranješ Ivana, Solin, Petra Krešimira IV 58A                      prosjek 4,92
10. Borjan Ivan, Solin, Zgon 14                                            prosjek 4,91
11. Papac Vedrana, Solin, Luke Botića 32                              prosjek 4,91
12. Andabak Paula, Solin, Kneza Domagoja 31                       prosjek 4,90
13. Gabričević Josip, Solin, Marka Marulića 35                        prosjek 4,90
14. Grgić Hrvoje, Vranjic, Obala pomoraca 27                        prosjek 4,90
15. Kralj Maja, Solin, Domovinskog rata 1                              prosjek 4,90
16. Penović Božo, Solin, Matoševa 53                                    prosjek 4,90
17. Šerić Nina, Solin, Mosećka 13                                          prosjek 4,88
18. Ćenan Jelena, Solin, Put Salone 69                                   prosjek 4,84
19. Andabak Ante, Solin, Ante Starčevića 147                          prosjek 4,83
20. Jeličić Pekušić Ivana, Solin, Zgon 23A                                prosjek 4,80
21. Škomrlj Matea, Solin, Luke Botića 25                                 prosjek 4,80
22. Vukorepa Anamarija, Solin, Frankopanska 26                     prosjek 4,70
23. Stjepanović Anđela, Solin, Martina dr. Žižića 15                  prosjek 4,68
24. Mandarić Lucija, Solin, Domovinskog rata 7                       prosjek 4,66
25. Šarić Zrinka, Solin, Domovinskog rata 5B                          prosjek 4,66
26. Škare Ana, Solin, Dioklecijanova 14                                  prosjek 4,64
27. Vukšić Marija, Solin, Put Vukšića 24                                  prosjek 4,64
28. Kralj Monika, Solin, Domovinskog rata 1                            prosjek 4,63
29. Krišto Dijana, Solin, Petra Krešimira IV 48                          prosjek 4,63
30. Čolak Josipa, Solin, Zvonimirova 24A                                 prosjek 4,61
31. Matković Marija Magdalena, Vranjic, Hrv. Pisaca 6               prosjek 4,61
32. Mratović Margarita, Solin, Žižić dr. Martina 37                     prosjek 4,61
33. Ramljak Ivan, Solin, Cetinska 14                                        prosjek 4,60
34. Barun Antonela, Solin, Livanjska 19                                    prosjek 4,58
35. Dujić Jelena, Mravince, Don P. Peroša 107                          prosjek 4,58
36. Velagić Ema, Solin, Stjepana Radića 8                                prosjek 4,58
37. Blajić Ivana, Solin, Put Salone 71                                       prosjek 4,57
38. Čerina Dora, Solin, Put Voljaka 14                                      prosjek 4,55
39. Botica Ante, Solin, Gašpini 77                                            prosjek 4,54
40. Bahmatova Nerlović Viktorija, Solin, Luke Botića 28              prosjek 4,50
41. Ćubelić Božena, Solin, Zvonimirova 123                               prosjek 4,46
42. Dolić Danica, Solin, Gašpini 30A                                          prosjek 4,46
43. Barišić Ivona, Solin, Don Frane Bulića 131                            prosjek 4,45
44. Buljan Marina, Solin, Braće Radića 75A                                prosjek 4,44
45. Bakušić Antonia, Solin, Petra Kružića 16                               prosjek 4,43
46. Jurić Ana, Vranjic, Krešimirova 8                                         prosjek 4,41
47. Bacelj Ana, Vranjic, Krešimirova 37                                      prosjek 4,40
48. Bulić Antea, Solin, Gašpini 71                                              prosjek 4,40
49. Maleš Božo, Solin, Kneza Domagoja 2                                  prosjek 4,40
50. Popović Matea, Solin, Emanuela Vidovića 19                         prosjek 4,40
51. Teklić Mia, Solin, Zgon 80                                                   prosjek 4,36
52. Andabak Lucija, Solin, Livanjska ulica 11                              prosjek 4,33
53. Carević Ines, Solin, Ulica dr. Franje Tuđmana 5                    prosjek 4,33
54. Mošić Tea, Solin, Zgon 25                                                  prosjek 4,33
55. Jokić Maja, Solin, Don Frane Bulića 96                                 prosjek 4,32
56. Jerković Ana, Solin, Put Arapovca 16                                   prosjek 4,30
57. Petrović Josipa, Solin, Put kule 21                                       prosjek 4,30
58. Todorić Mate, Solin, Domovinskog rata 40                           prosjek 4,30
59. Mandić Marin, Vranjic, Don Luke Jelića 36                            prosjek 4,29
60. Šakić Josipa, Solin, Marka Marulića 52D                               prosjek 4,27
61. Grubić Ema Jelena, Solin, Don Frane Bulića 169                    prosjek 4,26
62. Ninčević Stipe, Solin, Šubićeva 1                                         prosjek 4,26
63. Bilonić Ivan, Solin, Put Bobana 21                                       prosjek 4,25
64. Kurtović Filip, Solin, Ante Starčevića 73                                prosjek 4,25
65. Kralj Ivo, Solin, Domovinskog rata 1                                    prosjek 4,25
66. Racetin Andrea, Solin, Jajići 7                                             prosjek 4,25
67. Matas Ana, Solin, Bubići 21                                                prosjek 4,23
68. Zlendić Marko. Solin, Petra Krešimira IV 76A                        prosjek 4,23
69. Bošnjak Slavica, Solin, Poljaci 8                                          prosjek 4,22
70. Ćapeta Zlatko, Solin, Splitska 34                                         prosjek 4,21
71. Šego Ivna, Solin, Gašpini 25                                               prosjek 4,20
72. Šalov Božena, Solin, Milišići 30                                            prosjek 4,17
73. Strizrep Ivan, Solin, Kliški put 9                                           prosjek 4,17
74. Barišić Ivan Ferdinard, Solin, Jajići 46                                  prosjek 4,16
75.Višić Marin, Mravince, Don Petra Peroša 60B                         prosjek 4,16
76. Baturina Marija, Solin, Pod gredom 14                                 prosjek 4,13
77. Bodrožić Ivan, Solin, Petra Krešimira IV 105                         prosjek 4,13
78. Ercegović Marko, Solin, Put mira 18                                     prosjek 4,13
79. Ivić Antonia, Vranjic, Ivićeva 23A                                         prosjek 4,13
80. Matić Karla, Solin, Žižić dr. Martina 15                                  prosjek 4,12
81. Grabovac Veronika, Mravince, 27. rujna 40H                         prosjek 4,12
82. Đula Lorena, Solin, Fra Grge Martića 34                                prosjek 4,12
83. Božić Škomrljušić Marijana, Solin, Frankopanska 26                prosjek 4,10
84. Todorić Ivan, Solin, Domovinskog rata 40                              prosjek 4,10
85. Samardžić Ivan, Solin, Domovinskog rata 8                            prosjek 4,09
86. Slatina Ivona, Solin, Matoševa 143                                        prosjek 4,08
87. Vukan Maja, Solin, Hektorovićeva 46                                     prosjek 4,08
88. Ćapeta Filipa Dora,Vranjic, Splitska 40                                   prosjek 4,07
89. Jukić Ivana, Solin, Dioklecijanova 17                                      prosjek 4,06
90. Ramljak Ana, Solin, Kozjačka 19                                            prosjek 4,06
91. Radanović Tomislav, Solin, Banova 11                                    prosjek 4,02
92. Čović Anđela, Solin, Bunje 34                                                prosjek 4,00
93. Ćurak Ivana, Solin, Kneza Trpimira 147                                  prosjek 4,00
94. Domazet Petra, Solin, Don Frane Bulića 149                            prosjek 4,00
95. Ercegovac Mario, Vranjic, Krešimirova 24                                prosjek 4,00
96. Ivčević Martina, Solin, Gašpini 126                                         prosjek 4,00
97. Kuduz Dražena, Solin, Don Lovre Katića 58                             prosjek 4,00
98. Majić Ivana, Solin, Solin, Luke Botića 19                                 prosjek 4,00
99. Marinelić Ana, Solin, Kneza Domagoja 36                                prosjek 4,00
100. Radmilo Marija, Mravince, Braće Radića 37                            prosjek 4,00
101. Slišković Tamara, Solin, Sv. Anastazija 14                              prosjek 4,00

b.) studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske - korisnici stipendije

1. Žužul Anton Tadej, Solin, Kralja Zvonimira 51                           prosjek 4,45

c.) studenti apsolventi – korisnici stipendije

1. Ćurković Matea, Solin, Don Frane Bulića 82                              prosjek 5,00
2. Škegro Marija, Mravince, 27. rujna 36C                                    prosjek 4,60
3. Perković Mia, Solin, Domovinskog rata 26                                 prosjek 4,52
4. Kvesić Iva, Solin, Barišići 1                                                      prosjek 4,48
5. Katić Tamara, Solin, Kralja Zvonimira 117C                               prosjek 4,36
6. Jelić Daria, Vranjic, Obala pomoraca 25                                    prosjek 4,33

B. UČENICI I STUDENTI – KORISNICI STIPENDIJE IZ SOCIJALNO
UGROŽENIH OBITELJI

B.1. UČENICI – KORISNICI STIPENDIJE

1. Pleština Slavica, Solin, Kaštelanska 31C             prosjek 4,57
2. Gotovac Tea, Solin, Petra Kružića 32                 prosjek 4,14
3. Andrić Sara, Solin, Matoševa 134                      prosjek 3,93
4. Tucaković Goran, Draškovićeva 44                    prosjek 3,86
5. Javorčić Dea Dolores, Solin, Dioklecijanova 38    prosjek 3,60

2. Visina stipendije za učenike srednjih škola iznosi 600,00 kuna mjesečno.
Za studente prve godine studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske, mjesečni iznos stipendije je 700,00 kuna.
Za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, integriranog studija, koji su ostvarili prosjek ocjena od 4,00 do 4,40, mjesečni iznos stipendije je 600,00 kuna, za prosjek ocjena od 4,40 do 4,80 iznos stipendije je 700,00 kuna, a za ostvareni prosjek ocjena od 4,80 do 5,00 iznos stipendije je 900,00 kuna mjesečno.
Za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, integriranog studija, koji studiraju izvan Republike Hrvatske, a ostvarili su prosječnu ocjenu od najmanje 4,00, mjesečni iznos stipendije je 900,00 kuna.
Za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, integriranog studija, iz socijalno ugroženih obitelji, koji su ostvarili prosjek ocjena od 3,00 do 4,60 mjesečni iznos stipendije je 700,00 kuna, a za prosjek ocjena od 4,60 do 5,00 iznos je 900,00 kuna mjesečno.

3. Isplata sredstava izvršit će se na teret konta 372150 pozicija PR00052 – stipendije đacima i studentima.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 604-02/17-01/03
Ur.br: 2180/01-01-17-155
Solin, 21. studenoga 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

NAPOMENA:

Temeljem čl. 10. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 9/10, 9/11, 10/13 i 2/17), u roku od 8 dana od dana objave Zaključka o izboru učenika i studenata-korisnika stipendije za šk.ak. 2017./2018. godinu, na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Solina i stranici www.solin.hr, svaki nezadovoljni sudionik natječaja može podnijeti prigovor Gradonačelniku Grada Solina. Akt koji donese Gradonačelnik po prigovoru je konačan.

Solin, 22. studenoga 2017. godine

 

 

Pročitano 5302 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr