Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 20 Veljača 2018 16:55

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
u Upravnom odjelu za javne djelatnosti Grada Solina

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih za
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Za kandidate:
Viši stručni suradnik/ica za sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu
1. Ustav Republike Hrvatske (NNRH br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14)
2. Zakon o općem upravnom postupku (NNRH br. 47/09)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NNRH br. 33/01, 60/01,106/03,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15-ispr. i 123/17)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NNRH br. 86/08, 61/11 i 04/18)
5. Zakon o proračunu (NNRH br. 87/08, 136/12 i 15/15)
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave (NNRH br. 127/17)
7. Zakon o sportu ( NNRH br. 71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,94/13,85/15 i 19/16)
8. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ( NNRH br. 47/90,27/93 i 38/09 )
9. Zakon o tehničkoj kulturi (NNRH br. 76/93,11/94 i 38/09 )
10. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09)
11. Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13)

Za kandidate:
Viši referent/ica za poslove predškolskog odgoja i obrazovanje
1. Ustav Republike Hrvatske (NNRH br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14)
2. Zakon o općem upravnom postupku (NNRH br. 47/09)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NNRH br. 33/01, 60/01,106/03,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15-ispr. i 123/17)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NNRH br. 86/08, 61/11 i 04/18)
5. Zakon o proračunu (NNRH br. 87/08, 136/12 i 15/15)
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave (NNRH br. 127/17)
7. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NNRH br. 10/97,107/07 i 94/13)
8. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09)
9. Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13)

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
u Upravnom odjelu za proračun i računovodstvo Grada Solina

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih za
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Za kandidate:
Viši referent/ica za računovodstveno-knjigovodstvene poslove i
Viši referent/ica za neporezne prihode:

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 , 19/13 i 137/15 – ispr. i 123/17).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18).
Zakon o proračunu (NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15)
Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16 i 101/17).
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17).
Pravilnik o proračunskom računovodstvu ( NN RH 124/14 i 115/2015)
Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09)
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Za kandidate:
Referent za knjigovodstvo
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 , 19/13 i 137/15 – ispr. i 123/17).
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17).
Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16 i 101/17).
Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09)
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih za
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove

za kandidate - viši stručni suradnik za informiranje (VSS)

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH br. 25/13 i 85/15).
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN RH br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst, 137/15 – ispr. i 123/17).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11 i 4/18).
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

za kandidate - referent (SSS)
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst, 137/15 – ispr. i 123/17).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08 i 61/11).
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove

 

 

Pročitano 1061 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr