Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 23 Veljača 2018 08:57

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje
KLASA: 132-01/17-01/04
URBROJ: 2180/01-05-01-18-22
Solin, 23. veljače 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:

viši referent/ica za računovodstveno-knjigovodstvene poslove (VŠS):
Sanja Baraba
Anđela Uvodić
Rozarija Kapić Kulić

viši referent/ica za neporezne prihode (VŠS):
Sanja Baraba
Šime Čavka
Anđela Uvodić
Rozarija Kapić Kulić

referent za knjigovodstvo (SSS):
Nikolina Bilandžić

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada uz Javni poziv. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 5. ožujka 2018. g. (ponedjeljak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Boris Roguljić, dipl. pravnik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje
KLASA: 132-01/17-01/03
URBROJ: 2180/01-03-01-18-12
Solin, 22. travnja 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:

viši stručni suradnik za informiranje (VSS):
Josipa Ćorić
Martina Stipić
Rozarija Kapić Kulić

referent (SSS):
Alen Kovačević
Karla Pranjić

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada uz Javni poziv. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 1. ožujka 2018. g. (četvrtak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ivica Jurić, dipl. pravnica

 

 

Pročitano 1334 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr