Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 01 Ožujak 2018 09:55

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti-Upravni odjel za javne djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za javne djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje

Klasa: 132-01/17-01/05
Ur. br. 2180/01-07-01-18-13
Solin, 1. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje

viši stručni suradnik/ica za sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu (VSS):
Rozarija Kapić Kulić

viši referent/ica za poslove predškolskog odgoja i obrazovanja ( VŠS):
Stanislava Šundov

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada uz Javni poziv. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 7. ožujka 2018. g. ( srijeda ) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Senka Knez, dipl. oec.

 

 

Pročitano 947 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr