Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 05 Ožujak 2018 13:55

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme za višeg stručnog suradnika za radne odnose

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata
KLASA: 112-02/18-01/03
URBROJ: 2180/01-03-01-18-17
Solin, 5. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme
za višeg stručnog suradnika za radne odnose

1.Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/kandidatkinje:
Sandra Palić
Anamarija Alduk
Linda Žižić
Srđan Dvornik
Jelena Topić
Josip Belas
Martina Vuko
Renata Dujilović
Andrija Praprotnik
Marija Radonić i
Antonija Kulušić

2.Provjera znanja provodi se iz područja i na način kako je navedeno u pravnim izvorima koji su prethodno objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana nakon objave rezultata pisanog testiranja.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 12. ožujka (ponedjeljak) 2018. g. u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ivica Jurić, dipl. pravnica

 

 

Pročitano 1210 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr