Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 28 Ožujak 2018 11:39

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme za višeg stručnog suradnika/cu za komunalne poslove i višeg referenta/icu za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

Klasa: 112-02/18-01/05
Ur.broj: 2180/1-05-01-18-15
Solin, 28. ožujka 2018.g.

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme
za višeg stručnog suradnika/cu za komunalne poslove i višeg referenta/icu za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

1. Provjeri znanja za višeg stručnog suradnika/cu za komunalne poslove mogu pristupiti kandidati:
Ivana Lagator
Martina Vuko Majić
Antonija Kulušić
Meri Bubić
Renata Dujilović Mikulić
Anamarija Vukorepa
Jelena Topić

Provjeri znanja za višeg referenta/icu za računovodstveno-knjigovodstvene poslove mogu pristupiti kandidati:
Ivona Andrijašević
Nela Javorčić
Ivana Todorić
Vladimir Bosančić

2.Provjera znanja provodi se iz područja i na način kako je navedeno u pravnim izvorima koji su prethodno objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana nakon objave rezultata pisanog testiranja.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 06. travnja (petak) 2018. g. u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Senija Ćićerić

 

 

Pročitano 1056 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr