Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 29 Ožujak 2018 12:39

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme za višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom i
europske fondove
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/04
URBROJ: 2180/01-04-01-18-8
Solin, 29. ožujka 2018.

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme
za višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeće kandidatkinje:

Marija Koljanin i
Karla Bućan

2. Provjera znanja provodi se iz područja i na način kako je navedeno u pravnim izvorima koji su prethodno objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana nakon objave rezultata pisanog testiranja.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 06. travnja (petak) 2018. u 9.00 sati
u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dijana Petković, dipl.ing.građ.

 

 

Pročitano 1036 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr