Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 27 Rujan 2018 11:30

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj za rad na određeno vrijeme u UO za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA: 112-02/18-01/11
URBROJ: 2180/1-06-01-18-80
Solin, 27. rujna 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj za rad na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:
Grupa I. u 9.00

Matea Biljak
Antonija Kulušić
Lucijana Paradžik

 Jurja Tadinac
 Evelina Matić
 Anđela Galić

 Anđela Lozić
 Andrijana Radić
 Maja Dolić Ištuk

 Nora Šarić
 Zrinka Grubić
 Matea Čapeta

Grupa II. u 10.30

Anita Lukač
Anđela Lozić
Matea Čapeta
Gizella Domazet

Ivo Perković
Evelina Matić
Zrinka Grubić
Ana Radić

Damir Antunović
Matea Biljak
Andrijana Tadić
Ana Perišić

Jurja Tadinac
Andrijana Radić
Ivan Erceg
Dragana Bilonić

Grupa III. u 12.00

Stella Cikatić
Matilda Škaro
Helena Čerina
Dijana Vrdoljak
Ivica Granić
Viktor Zečević

Ivona Andrijašević
Marin Matković
Frane Polić
Tomislav Zovko
Marijo Brešković
Antonela Vulić Gruica

Antonija Jukić
Jelena Vučemilo
Mario Bulić
Karla Bućan
Antonija Zokić

Antonija Kulušić
Franko Miletić
Ivana Kovač
Marijana Pavičić Pera
Izabela Jakaša

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 4. listopada (četvrtak) 2018. g.
prema navedenom rasporedu u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Pročitano 1474 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr