Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 26 Studeni 2018 12:28

Zaključak o dodjeli božićnih poklona

Na temelju članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina" broj 5/12, 10/13, 11/13, 3/14, 5/15, 12/15, 7/16 i 3/17), Gradonačelnik Grada Solina, dana 22. studenog 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli božićnih poklona

1. Grad Solin, dodijeliti će obiteljima poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s područja grada Solina, božićni poklon, u iznosu od 500,00 kuna po obitelji.

2. Grad Solin osigurati će nabavku božićnih darova i djeci iz Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Moje dijete", u iznosu od 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisuća kuna);
Udruzi roditelja s četvero i više djece u iznosu od 15.000,00 kuna (slovima: petnaesttisuća kuna);
Udruzi gluhih i nagluhih osoba "Svjetlost" Solin, u iznosu od 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisuća kuna);
Udruzi HVIDR-a Solin, u iznosu od 30.000,00 kuna (slovima: tridesettisuća kuna);

3. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i računovodstvo za provedbu odredbi točki 1. i 2. ovog Zaključka.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 551-01/18-01/03
Ur.broj: 2180/01-01-18-2
Solin, 22. studenoga 2018. godine

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

 

 

Pročitano 1122 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr