Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 06 Prosinac 2018 13:55

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj za rad na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA: 112-02/18-01/15
URBROJ: 2180/1-06-01-18-47
Solin, 5. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj za rad na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:

Anđela Budić
Anđela Galić
Ivana Kovač
Duje Vlastelica
Gizella Domazet
Antonela Vulić Gruica

Andrijana Radić
Blanka Jolić
Marijana Lovrić
Martina Alebić
Ana Perišić
Željka Stapić

Ivan Erceg
Frane Polić
Matea Čapeta
Tijana Kadić Kristina Šarić Tina Ursić
Kristina Šarić
Sanela Krstulović

Palmina Piplović
Marina Šešelja
Ana Rančić Selak
Franko Miletić
Tina Ursić
Ljubica Ljubas

 

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz svakog od 3 dijela provjere znanja i sposobnosti, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 12. prosinca (srijeda) 2018. godine u 9.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

 

 

Pročitano 1381 puta