Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 11 Siječanj 2019 13:16

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za Voditelja odsjeka

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA: 112-02/18-01/16
URBROJ: 2180/01-11-01-19-9
Solin, 11. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti, odsjeku za sportske objekte, objavljenog 19. prosinca 2018. godine u "Narodnim novinama" broj 114 i web stranici Grada Solina, dana 11. siječnja 2019. godine objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za Voditelja odsjeka

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 18. siječnja (petak) 2019. godine u 10.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

Pročitano 397 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr