Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 07 Veljača 2019 12:04

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Klasa: 944-18/19-02/06
Urbroj:2180/01-03-01-19-1
Solin, 6.02.2019. godine.

Na temelju članaka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste KLIŠKI PUT u Solinu.

Opis dionice: Ulica Kliški put, k.č.zem. 8098/1, 4832/1, 4832/2, 4831/2, 4832/3, 4830, 8098/2, 4753/8, 4755/5, 4824/2, 4821/5, 4756/2, 4821/4, 4820/4, 4818/6, 4757/2, 4758/2, 4761/9, 4761/10, 4762/2, 4763/2, 4764/3, 4765/3, 4818/3, 4818/3, 4818/2, 4765/2, 4810/1, 8098/4, 4810/2, 4811/1, 4812, 4806, 4805/1, 4813/11, 2322/1, 2322/2, 2322/5, 2322/4, 8175, 4805/5, 4813/1, 4813/10, 4813/9, 4813/3, 4813/4, 4813/2, 4813/7, 4814, 4816/1, 4817/1, 4818/4, 4818/1, 4820/1, 4821/1, 4821/3, 4824/1, 4825, 4830, 4839/2, 4741/1, 4745, 4753/1, 4747, 4755/4, 4756/1, 4757/1, 4758/1,4761/1, 4761/4, 4762/1, 4763/1, 4764/1, 4765/1, 4765/4, 4810/2, 4811/2 sve K.O. Solin.

Datum započinjanja radova 7. 02. 2019. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka “ LandMapping d.o.o.” Split Put Firula 57 po ovlaštenom inženjeru geodezije Marija Papić.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 15. 02. 2019. godine u vremenu od 8,30 do
10,00 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Klasa:944-18/19-02/06
Urbroj:2180/01-03-01-19-2
Solin, 6.02.2019. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste SVETE TEKLE (DIO).

Opis dionice: Ulica SVETE TEKLE (DIO) k.č.zem. 219/4, 219/5, 221/11, 221/9, 219/1, 219/3, 1274/1, 1249/11, 219/2, 1368/2 sve K.O. Mravince.

Datum započinjanja radova 7. 02. 2019. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka “ LandMapping d.o.o.” Split Put Firula 57 po ovlaštenom inženjeru geodezije Marija Papić.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 15. 02. 2019. godine u vremenu od 10,00 do
11,00 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Klasa: 944-18/19-02/06
Urbroj:2180/01-03-01-19-3
Solin, 6.02.2019. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: HEKTOROVIĆEVA (DIO) u Solinu.
Opis dionice: Ulica HEKTOROVIĆEVA (DIO) k.č.zem. 6427/1, 6415/1, 6421/9, 6422/6, 6426, 6432/4, 6432/15, 7342/6, 8253/5 sve K.O. Solin.

Oznaka ceste: ULICA PETRA KREŠIMIRA IV ( DIO ) u Solinu
Opis dionice: Ulica PETRA KREŠIMIRA IV ( DIO ) k.č.zem. 8059/3, 6438/8, 6438/1, 6439/1, 6437/1, 6437/6, 6437/4, 6440/5, 7342/6, 6432/15, 6432/14, 6432/4, 6427/1 sve K.O. Solin

Datum započinjanja radova 7. 02. 2019. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka “ LandMapping d.o.o.” Split Put Firula 57 po ovlaštenom inženjeru geodezije Marija Papić.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 15. 02. 2019. godine u vremenu od 11,00 do
12,00 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

 

Pročitano 693 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr