Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 05 Ožujak 2019 15:48

Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2019.godini

Grad Solin, odnosno, gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević donio je Zaključak o pokrivanju troškova besplatnog ili sufinanciranog javnog prijevoza umirovljenika i drugih građana do kraja ove godine.

Svjesni veličine iznosa koje umirovljenici, ali i svi ostali putnici, koji se koriste navedenim prijevozom moraju utrošiti novca i to jednokratnom uplatom, želja Grada Solina bila je izmjena koje se odnosi na smanjen izdatak za pokaznu kartu građana grada Solina.

Poznata je i želja grada Solina da tvrtka Promet d.o.o. Split, Solin uvrsti pod prvom tarifnom zonom novčane naplate.
Gradonačelnik Dalibor Ninčević i zamjenik gradonačelnika Ivica Rakušić obavili su radni sastanak s novim direktorom tvrtke Promet d.o.o. Split, Miroslavom Delićem te očekuje odgovor na idućoj sjednici Skupštine tvrtke Promet na kojoj će se pokrenuti inicijativa da grad Solin bude "prva zona" linijskog prometa, a što znači i jeftinije karte za sve građane grada Solina.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09,4/13,7/13,3/18 i 4/18) , Gradonačelnik Grada Solina, dana 01. ožujka 2019. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2019.godini

Članak 1.

Pravo na pomoć za besplatne troškove javnog prijevoza mogu ostvariti:

1.članovi udruge roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata.

2.djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dok su na redovnom školovanju.

3.dobrovoljni davatelji krvi sa 40 i više davanja muškarci i sa 20 i više davanja žene.

4.invalidne osobe sa 80% invalidnosti i osobe sa težim mentalnim oštećenjem zdravlja
temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

5. članovi udruga gluhih i nagluhih osoba, udruga slijepih, udruga multiple skleroze,
udruga distrofičara, te udruge djece s posebnim potrebama (jedan od roditelja).

6. ostali korisnici, kojima je zbog trenutnih socijalnih, zdravstvenih i ostalih okolnosti potreban prijevoz, a po procjeni Upravnog odjela za javne djelatnosti.

Članak 2.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti osobe starije od 65 godina života ukoliko izvrše jednokratnu godišnju uplatu u Proračun Grada Solina u iznosima kako slijedi:

1. osobe starije od 65 godina života koje ne ostvaruju nikakva primanja ili čija osnovna mirovina mjesečno iznosi do1.000,00 kuna, odnosno čiji osobni mjesečni prihodi iznose do 1.000,00 kuna, uplatu u iznosu 100,00 kuna.

2. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.000,00 do 1.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 150,00 kuna.

3. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.500,00 do 2.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 400,00 kuna.

4. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.000,00 do 2.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 500,00 kuna.

5. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.500,00 do 3.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 700,00 kuna.

6. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.000,00 do 3.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 800,00 kuna.

7. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.500,00 do 4.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 1.100,00 kuna.

8. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 4.000,00 kuna, i više, uplatu u iznosu od 1.600,00 kuna.

Pravo na besplatne troškove javnog prijevoza i troškove prijevoza u kojima sudjeluju jednokratnom godišnjom uplatom mogu ostvariti umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju mirovinu temeljem međunarodnih ugovora, kao i umirovljenici koji ostvaruju samo inozemnu mirovinu na koje se odnose isti uvjeti kao i za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj.
Za ostvarivanje navedenih prava podnositelj mora imati prebivalište na području Grada Solina.
Uplata iznosa kojim osoba sudjeluje u troškovima javnog prijevoza vrši se jednokratnom godišnjom uplatom neposredno prije ostvarivanja gore navedenog prava.

Članak 3.

Pravo na subvenciju troškova javnog prijevoza mogu ostvariti:
1. nezaposleni
2. umirovljenici do 65 godina života.

Članak 4.

Rješenja o povlaštenom prijevozu u 2019.godini izdavati će se u periodu od 01.ožujka do 31.prosinca 2019.godine.

Upravno tijelo može posebnim rješenjem odobriti besplatne ili subvencionirane troškove javnog prijevoza ukoliko procjeni da zahtjev podnositelja djelomično ne udovoljava propisanim uvjetima, a prijevoz mu je potreban zbog posebnih okolnosti.

Prijevoz osoba iz članka 1., 2.,3., i 4., ovog Zaključka odobrava se sukladno ugovoru sa prijevoznikom.

Klasa: 340-01/19-01/01
Ur.br: 2180/01-01-01/19-2
Solin, 01. ožujka 2019. godine

GRADONAČELNIK
Dalibor Ninčević

 Napomena za korisnike: Zaprimanje predmeta vrši se radnim danom i to ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 8.30 do 12.30sati (dnevni odmor od 11.00 do 11.30 sati) , te utorkom od 15.00 do 18.00 sati.

 

 

Pročitano 1855 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr