Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 15 Ožujak 2019 07:04

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Klasa:944-18/19-02/06
Urbroj:2180/01-03-01-19-4
Solin, 15.03.2019. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste SVETE TEKLE

Opis dionice: Ulica SVETE TEKLE (DIO) č.zem. 186, 198, 201,202,203, 207,211, 212, 214, 218, 236, 239, 241, 1313,1317, 1318, 1319, 1324, *159/1,*159/4, *44, 1171/27, 1249/11, 1249/18, 1249/19, 1249/9, 1250/10, 1250/11, 1250/6, 1250/7, 1250/8, 1250/9, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1295/1, 1295/5, 1295/7, 1314/1, 1314/2, 1361/1, 1368/1, 1368/2, 1368/4, 1368/5, 185/1, 185/7, 187/1, 187/2, 187/3, 191/1, 191/2, 191/4, 191/5, 191/6, 192/1, 192/2, 194/2, 196/2, 196/3, 196/4, 197/1, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 220/1, 221/10, 221/11, 221/3, 221/7, 221/8, 221/9, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 240/2, 242/1, 242/6, 242/7, 242/8, 309/1, 309/4 i 314/2 sve K.O. Mravince.

Datum započinjanja radova 15. 03. 2019. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka “ LandMapping d.o.o.” Split Put Firula 57 po ovlaštenom inženjeru geodezije Marija Papić.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 22. 03. 2019. godine u vremenu od 10,00 do 11,00 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

 

Pročitano 423 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr