Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 10:59

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za referenta/icu – komunalnog redara

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2180/1-04-01-19-07
Solin, 8. srpnja 2019. godine

1.Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Grada Solina objavljenog 14. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama RH i web stranici Grada Solina, dana 8. srpnja 2019. godine objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za referenta/icu – komunalnog redara

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 15. srpnja (ponedjeljak) 2019. godine u 9.30 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na natječaj.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU NATJEČAJA

 

Pročitano 649 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr