Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 25 Listopad 2019 11:20

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „DRAŽICA“, Mravince

R E P U B L I K A    H R V AT S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
OIB: 40642464411
KLASA: 350-02/19-04/0005
URBROJ: 2180/01-04-01-19-0012
Solin, 24. listopada 2019. godine

Na temelju članka 96.stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika  KLASA 350-02/19-04/0005, URBROJ: 2180/01-01-19-11, od 24.listopada 2019. godine, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „DRAŽICA“, Mravince

1. Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „DRAŽICA“, Mravince (dalje u tekstu: Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage DPU-a) započet će 29. listopada 2019. godine.

2. Javni uvid održati će se u periodu od 29. listopada do 08. studenog 2019. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage DPU-a bit će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr 

3. Javno izlaganje održati će se 07. studenog 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 10:00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „DRAŽICA“ Mravince, mogu se podnositi do 08. studenog 2019. godine na adresu: GRAD SOLIN - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom - 21210 Solin, Stjepana Radića 42.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

PDF - Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „DRAŽICA“, Mravince

PDF - Nacrt prijedloga, Stavljanje izvan snage DPU "Dražica" - Mravince

 

Pročitano 1482 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr