Ispiši ovu stranicu

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SOLINA

Službeni vjesnik Grada Solina broj 4/2006
Prostorni plana uređenja Grada Solina možete preuzeti u PDF formatu. Zbog jednostavnijeg korištenja materijale smo podijelili u manje cjeline pogodne za brže pregledavanje.
 
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Solina
 
Napomena: Kartografski prikazi grafičkog dijela PPUG-a Solina zamijenjeni su kartografskim prikazima Izmjena i dopuna PPUG-a Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 6/2010)
 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 6/2010)

 
Izmjene i dopune PPU-a Grada Solina 
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 5/2014)
 

Izmjene i dopune PPU-a Grada Solina 2015. (Službeni vjesnik Grada Solina 6/15)

Izmjene i dopune PPU-a Grada Solina 2017. (Službeni vjesnik Grada Solina 5/17)

 

Pročišćeni tekst PPU-a Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 12/2017)
Grafika – Pročišćeni tekst PPU-a Grada Solina
Napomena: Prikaz grafičkog dijela PPU-a Grada Solina donesen je i objavljen kroz izmjene i dopune PPU-a (Službeni vjesnik 5/2017) i sastavni je dio pročišćenog teksta PPU-a Grada Solina (Službeni vjesnik 12/2017)

 

Pročitano 39784 puta