Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnici 2019

Službeni vjesnici 2019 (11)

Četvrtak, 28 Studeni 2019 12:23

Službeni vjesnik broj 11-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o javnim priznanjima Grada Solina
2. Odluka o komunalnom redu
3. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
4. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Split - Solin”
5. Zaključak povodom Izvješča o stanju sigurnosti na razini Policijske postaje Solin za siječanj - lipanj 2019. godine na području grada Solina
6. Zaključak o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
8. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2018./2019. godinu
9. Zaključak o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku godinu 2019./2020.
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA” – Mravince
12. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin i dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince
13. Zaključak kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin i K.O. Mravince
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama smještenim u K.O. Mravince
15. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
2. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
3. Zaključak o prodaji stana u vlasništvu Grada Solina hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata (korišten temeljem Ugovora o privremenom korištenju stana)
4. Zaključak o nagrađivanju karikaturista Joška Marušića
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Klubu liječenih alkoholičara Solin
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi kuhara SD županije, Solin
7. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KBC-u Split
8. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Milanu Omrčenu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći kuna gospođi Astrid Jurić

 

Ponedjeljak, 25 Studeni 2019 07:56

Službeni vjesnik broj 10-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o sufinanciranju produženog boravka učenika u osnovnoj školi
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA” Mravince
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
4. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
5. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javne gradske površine u Solinu za organizaciju manifestacije “Advent u Solinu 2019. godine”
6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
7. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a “UŠĆE JADRA – MARINA”
8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA”, Mravince
9. Dopuna Plana prijma u upravne odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2019. godinu
10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi BK “Jesenice”, Jesenice
11. Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata grada Solina
12. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje i formiranje ulica i trgov
13. Zaključak o osnivanju, imenovanju i radu povjerenstva i utvrđivanju kriterija za provedbu Oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu
14. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju u zakup poslovnog prostora u Poslovno - prodajnom centru Solin
15. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
16. Zaključak o produženju važenja Ugovora o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina
17. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
18. Zaključak o kupnji idealnog dijela nekretnine smještene u K.O. Klis
19. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za postupanje s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina
20. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
21. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
22. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Solina za nadmetanje te otvaranje ponuda za izbor izvođača radova na izgradnji POS-ovih zgrada u Solinu
23. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine grada Solina
24. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
25. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi Moje dijete – Solin
26. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe udruzi “OIP Posejdon”, Split
27. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe udruzi HFD “Jadro”, Solin
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Streljačkom društvu Dalmacijacement, Solin
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ Kraljice Jelene, Solin
30. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe HVIDRI Solin
31. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Martina, Vranjic
32. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gđi. Klaudiji Brzica, iz Splita
33. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gđi. Ljiljani Galić, iz Splita
34. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gosp. Marinu Nožini, iz Solina
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi RK “Petason – Vranjic”, Vranjic
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Poljičkoj likovnoj udruzi Krug, Dugi Rat
37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Podružnici UHDDR Splitsko-dalmatinske županije, Split
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KUD “Naši korijeni” Kljake, Općina Ružić
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Regionalnom klubu IPA Splitsko dalmatinska, Split
40. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Darku Saviću
41. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivanu Meštroviću
42. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći radi podmirenja pogrebnih troškova
43. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Milanu Marjanici, Solin

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak kartografskog prikaza grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja stambeno - poslovne zone Zgon

 

Ponedjeljak, 07 Listopad 2019 08:56

Službeni vjesnik broj 09-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

ODBOR ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE

1.Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Centar III” 000

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “UŠĆE JADRA – MARINA” (UPU - 16)
3. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području grada Solina
4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Turističkoj zajednici grada Solina
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Kajo
7. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe GŠK “Solin – Cemex”, Solin
8. Zaključak o nagrađivanju policajca
9. Zaključak o odobravanju isplate sredstava župi Gospe od Otoka, Solin
10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava župi Solinskih mučenika, Solin
11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Športskom ribolovnom društvu “Jadro” – Solin, Vranjic
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Matici umirovljenika grada Solina
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava HVIDRI Solin
14. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ivani Kličinović iz Solina

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE I TAJNIK GRADA

1. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”

 

Petak, 20 Rujan 2019 07:27

Službeni vjesnik broj 08-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
5. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2019. godinu
6. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2019. godine - lipanj 2019. godine
7. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
8. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Dražica”, Mravince
9. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Solina
10. Rješenje o osnivanju i imenovanju stručnog radnog tijela za provedbu Plana gospodarenja otpadom na području grada Solina
11. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Slavku Giljanu iz Solina
12. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Miru Podrugu iz Solina
13. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Udruzi Don Frane Bulić, Vranjic
14. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Kulturno umjetničkom društvu “Zvonimir”, Mravince
15. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Vokalno instrumentalnom sastavu Aurora, Solin
16. Zaključak o donošenju plana djelovanja Civilne zaštite grada Solina

GRADONAČELNIK

1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune UPU-a “Ušće Jadra – Marina” (UPU-16)
2. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
3. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine grada Solina
4. Zaključak o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora kojima raspolaže Grad Solin
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe IX. bojni HOS-a Split
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kinološkom društvu Salona
7. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Društvu sportske rekreacije Gorica, Velika Gorica
8. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe MNK “Veterani Salone”
9. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe gospodinu Ivi Duvnjaku iz Solina
10. Zaključak o davanju suglasnosti za isplatu sredstava Ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin”, Solin
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Streljačkom društvu Dalmacijacement, Solin
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava GŠK “Solin – Cemex”, Solin
14. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KBC-u Split
15. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Hrvoju Babiću iz Solina
16. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Fani Božić iz Vranjica
17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospodinu Anti Kušeti iz Solina

 

Četvrtak, 12 Rujan 2019 09:48

Službeni vjesnik broj 07-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak s tematske sjednice Gradskog vijeća o izgradnji reciklažnog dvorišta u MO Srednja strana

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
2. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javne gradske površine u Solinu za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe – Dana grada Solina za 2019. godinu
3. Zaključak o odobravanju isplate sredstava
4. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
5. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
6. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnina u K.O. Solin, koje su zaštićene kao spomenik kulture
7. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
8. Zaključak o sufinanciranju nabave betona za potrebe Banjolučke biskupije
9. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zamjenika zapovjednikaVatrogasne zajednice Grada Solina
10. Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini
11. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjelujuu vatrogasnoj intervenciji na području grada Solina
12. Zaključak o izmjenama Zaključka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.
13. Zaključak o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini2019./2020.
14. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
15. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Judo klub “Solin”
16. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kickboxing klubu “Sv. Jure” Vrgorac
17. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe pčelarskoj udruzi Melissa Solin
18. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Likovnoj udruzi “Salona art” Solin
19. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Košarkaškom klubu “Solin”, Solin
20. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj
21. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kulturno umjetničkom društvu Salona
22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Športskom dizačkom klubu Solin
23. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Podružnici UHDDR Splitsko-dalmatinske županije, Split
24. Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta
25. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi sv. Filipa Nerija, Split
26. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ljiljani Ćurak

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Rješenje o ispravci pogreške u Zaključku o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u Domu kulture Zvonimir

 

 

Utorak, 23 Srpanj 2019 13:15

Službeni vjesnik broj 06-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK:

1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a “CENTAR III”
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Plana upisau Dječji vrtić “Cvrčak” – Solin za pedagošku 2019./2020. godinu
4. Zaključak o dodjeli novčane pomoći fizičkim osobama za ublažavanje posljedicaod prirodnih nepogoda (bure) na području grada Solina
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Sportskoj udruzi Pravosudna policija – Zatvor Split
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Moto klub “Vuk Samotnjak – Split” iz Splita
7. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Petra Apostola – Konkatedrala, Split
8. Zaključak o odobravanju isplate sredstava ZUHRV RH – Hrvatskih ratnih veterana Kaštela
10. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nogometnom klubu Omladinac, Vranjic
11. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Klubu tajlandskog boksa Split
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Kajo, Solin
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije, Split
14. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KK “Solin”, Solin
15. Zaključak o odobravanju isplate sredstava RK “Solin”, Solin
16. Zaključak o odobravanju isplate sredstava “SD Dalmacijacement” Solin
17. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Pikado klub “Apolo”, Solin
18. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Solinski pikado, Solin
19. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “AS”, Solin
20. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “SOLIN”, Solin
21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi uznesenja Blažene Djevice Marije, Žrnovnica
22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KBC-u Split, Split
23. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Ivanu Rapiću iz Solina 00
24. Zaključak o odobravanju isplate sredstava HNK “Sloga” Mravince, Mravince 00
25. Zaključak o donaciji za rad Škole Malac Genijalac i odlazak na međunarodnu Olimpijadu mentalne aritmetike 00
26. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Maji Tešiji iz Solina 00
27. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Mireli Delaš iz Solina 00
28. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Anki Uvodić iz Solina 00

 

 

Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 06:05

Službeni vjesnik broj 05-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
4. Odluka o Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2019. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2019. godinu
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2019. godinu
7. Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
8. Zaključak o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
9. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Solin
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odlukeo uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina subjektima koji sudjeluju na izborima
13. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
14. Odluka o izgradnji grobnog polja “Novi dio groblja Solin 1. b faza” i utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica
15. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”

 

 

Srijeda, 26 Lipanj 2019 06:50

Službeni vjesnik broj 04-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine
2. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području grada Solina
3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Solina za 2019. godinu
4. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Cvrčak – Solin za pedagošku 2019./2020. godinu
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu u Dječji vrtić Cvrčak – Solin
7. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne gradske površine na izvoru rijeke “Jadro” u Solinu Moto klubu “Vuk samotnjak – Split”
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
9. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
10. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
11. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
12. Odluka o davanju na privremeno korištenje javne površine Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje Referenduma o prijedlogu Zakona o Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju “Inicijativa 67 je previše”
13. Zaključak o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području grada Solina
14. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”
17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
18. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stambene barake u K.O. Solin
19. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine smještene u K.O. Solin
20. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području grada Solina
22. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Solina
23. Odluka o davanju na privremeno korištenje lokaliteta Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Izborni stožer HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije
24. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kliničkom bolničkom centru Split – Klinika za dječje bolesti
25. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Braniteljskoj udruzi “Sektor Rujani” iz Donjih Rujana
26. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Mariji Lovrić iz Solina i Ani Jurić iz Vranjica
27. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe gđi Nives Gotovac iz Solina
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ don Lovre Katića, Solin
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ Kralja Zvonimira, Solin
30. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruga veterana specijalne policije “BATT” Split
31. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi dragovoljaca i
32. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi Josipi Mustapić iz Solina
33. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi Branki Matić iz Solina
34. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Mariu Matiću iz Solina
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi veterana 4. gardijske brigade, Split
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava MNK “Veterani Salone”, Solin
37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Počasnom Bleibuškom vodu
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava TK “Dalmacijacement”, Solin
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica Šibensko - kninske županije, ogranak Knin, Knin
40. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “Apolo”, Solin
41. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “Solin”, Solin
42. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Pikado klub “Arena”, Solin
43. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Pikado klub “AS”, Solin
44. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Solinjani”, Solin
45. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Lovačkom društvu “Voljak”
46. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Omladinac”, Vranjic
47. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Imotska krajina”, Imotski
48. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Katarini Župi iz Solina
49. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
50. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin”, Solin
51. Zaključak o odobravanju isplate sredstava županijskoj podružnici HVIDR-e SDŽ, Split
52. Zaključak o sufinanciranja tiskanja knjige “Stope u snijegu”
53. Zaključak o sufinanciranju sudjelovanja djelatnika Gradske uprave Grada Solina na 25. športskim susretima SDLSN RH
54. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Branku Kolaku iz Solina
55. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Katji Klaričić iz Solina
56. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Mariji Bralić i gospodinu Mladenu Braliću iz Dicma
57. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Tomislavu Hrgoviću iz Solina
58. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Vlatki Lemo iz Solina
59. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Krešimiru Zrniću iz Solina
60. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Tihani Benčić iz Solina

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

1. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Solina u 2019. godini
2. Plan financijskih sredstava osiguranih za provođenje zadataka tijekom požarne sezone 2019. godine

 

 

Utorak, 09 Travanj 2019 14:46

Službeni vjesnik broj 03-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 

GRADSKO VIJEĆE:

1. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu
2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata algomeracija Split - Solin i Kaštela - Trogir te dovršetak realizacije Projekta EKO - Kaštelanski zaljev
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
4. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2018. godine - prosinac 2018. godine
5. Zaključak o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2018. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u Domu kulture Zvonimir
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada Solina u 2018. godini
12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2018. godinu
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina
14. Izmjene Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području grada Solina

 

 

Četvrtak, 28 Ožujak 2019 07:32

Službeni vjesnik broj 02-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Program poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu
2. Program potpora poljoprivredi na području grada Solina za 2019. godinu
3. Zaključak o davanju suglasnosti za Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu za 2019. godinu
4. Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu za 2019. godinu
5. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
6. Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2019.godini
7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na dopunu cijene komunalne usluge prijevoza putnika
8. Zaključak o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada Solina u 2019. godini
9. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine grada Solina
10. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
11. Zaključak o davanju u zakup poslovnog prostora u Poslovno - prodajnom centru Solin
12. Zaključak o davanju na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu grada Solina Dječjem vrtiću “Cvrčak” Solin
13. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
14. Zaključak izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta smještenog u K.O. Solin
15. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
16. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta smještenog u K.O. Solin
17. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
18. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
19. Zaključak o osnivanju služnosti puta na dijelu zemljišta u K.O. Solin
20. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
21. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
22. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Solina
23. Zaključak o dodjeli sredstava za sufinanciranje klimatizacije u Osnovnoj školi “Don Lovre Katića” Solin
24. Zaključak o dodjeli sredstava za sufinanciranje klimatizacije u Osnovnoj školi “Kraljica Jelena” Solin
25. Zaključak o dodjeli sredstava za sufinanciranje klimatizacije u Osnovnoj školi “Vjekoslav Parać” Solin
26. Zaključak o rashodovanju osobnog automobila u vlasništvu Grada Solina
27. Zaključak o rashodovanju automobila u vlasništvu Grada Solina
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Solin0
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Streljačkom klubu Mravince
30. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ Kraljice Jelene
31. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruga “Hrvatska za život”
32. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Mariji Badrov
33. Zaključak o novčanoj donaciji Hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara Zagreb, Ogra nak Split
34. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin"
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi za mali nogomet Split
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava gđi Ivanki Drnas
37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KUD Srce Zagore, Kaštel Gomilica
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Nogometnom savezu Splitsko-dalmatinske županije, Split
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava gospođi Žani Barun
40. Zaključak o odobravanju isplate sredstava RK “Jadro”
41. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Župi materinstva blažene djevice Marije – Brda, Split
42. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivi Markoviću
43. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Miroslavu Domazetu
44. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivici Bubiću
45. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ingi Puljiz
46. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ivani Marasović
47. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Vesni Šoić
48. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ivani Kličinović
49. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Juri Baliću
50. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Mladenu Bosančiću
51. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gospođi Editi Dražić Maras

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak grafičkog dijela DPU-a “Bilankuša”
2. Ispravak kartografskog prikaza broj 3, grafičkog dijela DPU-a “Japirko”

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr